Over Gent, stad in werking

‘Gent, stad in werking’ (Gsiw) is een open partnerschap met een vaste waarde in het lokaal werkgelegenheidsbeleid van de stad Gent. Het partnerschap bestaat uit publieke en private actoren uit het brede werkveld van werk, bemiddeling, opleiding, onderwijs en welzijn. Het engageert zich om een gemeenschappelijke strategie uit te werken en verschillende initiatieven op te zetten. Dit gebeurt steeds met het oog op kwaliteitsvol werk voor iedereen. Je vindt hier meer informatie over de Beleidsgroep, strategisch plan en het partnerschap.