Partnerdag 2023: Arbeids(on)geschikt?

De Partnerdag 2023 verwelkomt iedereen die wakker ligt van werk in Gent met een actueel thema, boeiende sprekers en kansen om te netwerken.

Partnerdag 2023

België is op weg naar 600.000 langdurig zieken tegen 2035. Hoog tijd voor een nieuwe kijk op arbeids(on)geschiktheid en re-integratie. Op deze Partnerdag brengen we inspirerende visies en concrete oplossingen samen. Afsluiten doen we met een netwerkmoment.

Programma

13u30             

Onthaal

 

14u Verwelkoming door schepenen Bram Van Braeckevelt en Evita Willaert en presentatoren Chonin Kuo (ambassadeur Amal) en Peter Van de Veire (Vorm DC)
 
 • Keynote ‘Re-integratie: wat werkt?’- Lode Godderis
  Lode Godderis is algemeen directeur bij IDEWE en professor aan het Centrum Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven. Hij licht toe hoe we zorg en werk zo kunnen organiseren dat elke werknemer die ziek uitvalt, ondersteuning op maat krijgt.
  “Werkhervatting is een essentieel onderdeel van de behandeling en draagt bij tot herstel en genezing.”
15u30 Break-outsessies
 
 • Break-out 1: Rentree naar werk: hoe maakt de re-integratiecoach het verschil?
  Wat kan een re-integratiecoach betekenen in het re-integratieproces, voor de medewerker en voor de werkgever? Hoe gaat de coach tewerk, wat zijn de doelstellingen, hoe engageert de coach de andere actoren? Ook een werknemer en werkgever getuigen.
  Sprekers: Nils Moortgat (Groep INTRO), Ann Bodyn (Compaan), Tom Dansaert (emino)
 
 • Break-out 2: Wie is wie in een re-integratietraject?
  Bij de werkhervatting van een langdurig zieke zijn veel personen betrokken: de arbeidsarts, de adviserend arts van het ziekenfonds, de terug-naar-werkcoördinator van het ziekenfonds, de werkgever … Wie doet wat in het traject?
  Sprekers: Dr. Geertrui Dumoulin (arbeidsarts Mensura), Dr. Annelies Hostens (adviserend arts CM), Jolien Lammertyn (terug-naar-werkcoördinator CM), Saskia Vervaecke (Re-integratieteam Stad Gent)
 
 • Break-out 3: Aan de slag met de roadmap van I-Know-How
  Het internationale project I-Know-How ontwikkelde een interactieve roadmap voor een efficiënte werkhervatting, van de eerste ziektemelding tot de terugkeer naar werk. Securex toont hoe een sociaal secretariaat werkgevers hierbij kan ondersteunen. Als bonus krijg je tips voor een vlotte communicatie tussen werknemer en werkgever bij ziekte.
  Sprekers: Isabel Weemaes en Veerle Opstaele (Arteveldehogeschool), Ingmar De Maertelaere en Axelle Uytterhaegen (Werkplekarchitecten)
 
 • Break-out 4: Samen werken aan een positief loopbaanperspectief bij kwetsbare werknemers - VOLZET
  Loopbaandenken is een must voor iedereen, dat is het uitgangspunt van het Werkschakelpunt Gent. Weerwerk deelt zijn ervaringen met loopbaanbegeleiding voor kortgeschoolden en re-integratietrajecten. Een live jobrepairgesprek maakt alles nog concreter. Een aanrader voor alle HR-medewerkers en arbeidsbemiddelaars.
  Sprekers: Elisabeth Auer en Ine Van Maele (Weerkracht vzw), Astrid Faelens (Dienst Werk en Activering - Stad Gent )
16u30

Netwerkreceptie

18u Einde