Overlijden Mil Kooyman, partner van het eerste uur van Gsiw

Met dankbaarheid en droefheid in het hart nemen we afscheid van Mil Kooyman, onze gewaardeerde partner van Gent, stad in werking.

Op 27 juni 2020 is Mil Kooyman overleden. Mil was van bij de start tot nu een enthousiaste believer in het open partnerschap Gent, stad in werking.

We verliezen een Gents monument. Als Gentenaars mogen we hem zeer dankbaar zijn voor zijn engagement.

Bram Van Braeckevelt , voorzitter Gent, stad in werking

Mee aan de basis van de filosofie van Gsiw

De meesten kenden Mil vooral als voorzitter van het Beroepenhuis, maar zijn bijdrage aan en betekenis voor Gsiw was en is zoveel meer.

Bij de start, eind vorig millennium, lag hij mee aan de basis van de theoretische onderbouw van het Partnerschap. Hij benadrukte dat dit ‘Kegelmodel’ niet als een rigide leerstelling mag worden gezien, maar als een dynamisch instrument om via een bottom-up proces te komen tot een strategisch werkgelegenheidsplan.

De discussie over het strategische kader en de beleidslijnen en -doelstellingen is, zo stelde hij, vaak het saaiste stuk van het ontwikkelingsproces. Toch is het een fase waar je door moet: het is cruciaal duidelijke (beleids)lijnen te trekken om achteraf concrete acties te bepalen. Eén van de bijzondere resultaten van deze strategische oefening was de ontwikkeling van  het profiel van de stad Gent: ‘Gent, stad van kennis en cultuur’, nadien vervolledigd met ‘toegankelijk voor iedereen’.

Ambassadeur

Het unieke concept van ‘Gent, stad in werking’ genoot veel aandacht in binnen- en buitenland. Een aantal internationale fora vroeg om toelichting bij het model. In november 2001 nam Mil, als vertegenwoordiger van ‘Gent, stad in werking’, deel aan de planningsbijeenkomst van Urbal, een samenwerkingsprogramma tussen Europese en Latijns-Amerikaanse steden om in dat laatst genoemde continent de democratiseringsprocessen te ondersteunen. De basis voor een Europees project dat gedurende twee jaar de rol van de lokale overheid in werkgelegenheid zou behandelen, was gelegd. ‘Gent, stad in werking’ diende hier als model.

Naar aanleiding van 10 jaar Gsiw vatte ervaringsdeskundige Mil zijn inzichten, tips en tricks samen in de paper: ’10 jaar Gent, stad in werking – 10 jaar proeftuin’.

Resultaatsgericht

Deze inzichten zijn enkel waardevol als zij ook leiden tot concrete resultaten. Vanuit zijn immense belangstelling in het thema ‘aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt’ lag hij mee aan de basis van tal van duurzame initiatieven zoals het Beroepenhuis, het Platform Leren en Werken (later: Platform Alternerend Leren), de Technologica-beurs, het RTC Oost-Vlaanderen, Beroepen(t)huisindeklas en deeltijds@ work.

 

Een wijze mens

Mil was gekend als zeer deskundig vakbondsman maar was daarnaast ook gekend als warme mens en een zeer aimabele baas. Mil maakte geen onderscheid in rang of stand, hij zag iedereen en had voor iedereen een bemoedigend woord klaar.

met brede interesse

Uit zijn bijdragen voor "Samenleving & Politiek" blijkt nog maar eens hoe breed zijn interesses waren en voor verschillende thema's was hij baanbreker. Voordat het bon ton was om diversiteitsconsulenten in te schakelen vanuit de vakbond, was hij al geïnspireerd door de Canadese Equity-act en brak hij een lans voor meer aandacht voor gelijke kansen op de werkvloer.

Een ander thema dat hem nauw aan het hart lag was alles rond jongeren, studiekeuze en jongerenwerkloosheid. Zo stond hij aan de wieg van het Beroepenhuis in 2005 en was hij daarna ook actief in allerlei actiegroepen van Gsiw met een focus op aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

en immer actief en betrokken

Nadat hij op pensioen ging als gewestelijk secretaris van het ABVV Oost-Vlaanderen in 2007, bleef Mil geenszins op zijn lauweren rusten. Hij bleef een zeer actieve en gerespecteerde stem in het werkveld van werkgelegenheid, niet in het minst in Gsiw.

Zijn kennis van alles wat reilde en zeilde binnen het Gentse economisch weefsel was een inspiratie voor velen.

Peter Van de Veire , Directeur Vorm DC