Impressies van de partnerdag Gent, stad in werking 2019

De partnerdag Gsiw 2019 was een groot succes. Meer dan 160 partners waren aanwezig voor het plenaire gedeelte, de break-outs of de receptie.

Een boeiende keynote lezing ter inspiratie

Thomas Dermine overtuigde ons van het plan Catch for Charleroi. De Carolo's grepen het vertrek van Caterpillar aan om een proeftuin op te starten om de radicale verschuivingen op de arbeidsmarkt te observeren en de reactie hierop te versnellen. 

Na een analyse van de impact van technologie op de arbeidsmarkt focuste Dermine op de situatie in Charleroi en hun plan van aanpak. Doordachte acties om de economische transformatie in Charleroi te versnellen worden gekoppeld aan toekomstgerichte sectoren. De aandacht wordt hierbij zeker ook gelegd op het verhogen van het menselijk kapitaal door vorming.

Tot slot wees hij op het belang van een adequate aansturing van dit plan door de Delivery Unit, waarbij transparantie en een strikte projectmanagement centraal staan.

Benieuwd naar de presentatie?

Klik dan hier PDF (2.91 MB)

Een Arbeidspact voor Gent

Voorzitter Bram Van Braeckevelt, schepen van werk en sociale economie, stelde het Arbeidspact voor Gent voor.  Peter Van de Veire ging hier dieper op in tijdens een vraaggesprek met schepen Van Braeckevelt en met ondervoorzitter Elke Decruynaere, schepen van onderwijs.

Wat is het Arbeidspact voor Gent?

Je leest het hier PDF (445.85 KB)

Tijd voor actie in de Break-outs

Break-out 1 : Creatief op zoek naar de verborgen Gentse arbeidsreserve

Om de werkzaamheidsgraad in Gent te verhogen zullen we ook een deel van de mensen die momenteel niet gekend zijn als werkzoekend aan het werk moeten krijgen. Hoe bereiken we de juiste mensen en motiveren we hen om aan de slag te gaan? 

Ralph Nafzger & Raissa De Martelaere (Ministry of Makers) hebben de deelnemers hierover op een creatieve manier aan het denken gezet.

De resultaten hiervan zullen als input dienen van het goedgekeurde ESF-project '(Re)-Activate. Participatie van de niet-actieve arbeidsreserve op de Gentse arbeidsmarkt'.

Break-out 2 : Loopbaanmobiliteit: een gezamenlijke opdracht voor werkgevers en werknemers

Lies Tijtgat (UZ Gent) vertelt hoe UZ Gent hun werknemers ondersteunt bij een ongewilde transitie in hun loopbaan. 

Daarna bespraken de deelnemers in kleine groep één van de casussen (herplaatsing, verdwijnen van de job, job op langere termijn niet meer haalbaar). Hoe kunnen de verschillende actoren (werknemer, werkgever, leidinggevende, ...) hier een antwoord op bieden?

Break-out 3: Geheime recepten om langer te werken in een kwaliteitsvolle job

Er wordt veel gesproken over werkbaar werk. Justine Scholiers (ACLVB) toonde aan op welke manier de nieuwe werkbaarheidscheques bedrijven hierbij kunnen helpen. Johan Schmidt (Vorm DC) gaf als goede praktijk mee hoe 'werkbaar werk' gestimuleerd wordt bij de sector van de dienstencheques.

Break-out 4: Digitaal Werkt. Hoe overtuig je je cliënt hiervan?

Heel wat mensen voelen zich overweldigd of bang als het over digitale toepassingen gaat. Ze denken dat ze het nooit gaan kunnen.

Willem De Meyer (CVO Het Perspectief) onderwees hoe je jouw cliënt stapsgewijs kan meenemen in de digitale wereld. Welke drempels vallen er te overwinnen? En hoe vergroot je door je begeleiding de kans op een succeservaring?

Deze break-out past in het Gsiw-project Digitaal Werkt waarbij we de digitale dienstverlening en arbeidsbemiddeling toegankelijk willen maken voor iedereen.

Gezellig netwerken tijdens de receptie

Last but not least sloten we samen de Partnerdag 2019 af met een hapje en een drankje. 

Het was een geslaagde editie: bedankt aan iedereen voor jullie deelname en medewerking!