Partnerdag Stam

Herbeleef de Partnerdag 2022

De jaarlijkse partnerdag van Gent, stad in werking draaide dit jaar volledig rond het thema 'Transities op de arbeidsmarkt'.

Op een heel krappe arbeidsmarkt met bijzonder weinig spontane jobmobiliteit worden werk-naar-werk-transities steeds belangrijker. Het begint met bewustwording van wat er gaande is op de arbeidsmarkt. Doe daar een portie zelfkennis en goesting bij en je bent meteen een stuk weerbaarder op deze volatiele, onzekere, complexe en ambigue arbeidsmarkt.

Op de Partnerdag 2022 dompelden we ons volledig onder in dit thema!

Naar een Vlaams leer- en loopbaanoffensief

Eerst schetste prof. Ans De Vos (Antwerp Management School, UAntwerpen) het Vlaamse leer- en loopbaanoffensief.

Loopbaaninertie kenmerkt onze arbeidsmarkt en bovendien denken we veel te lineair na over leren en werken. Het is tijd om het begrensde denken over loopbanen te doorbreken en te investeren in duurzame loopbanen. Dit houdt in dat werknemers doorheen hun professionele ervaringen nieuwe energie, competenties en mogelijkheden voor de toekomst ontwikkelen. 

Overheden moeten transities en levenslang leren faciliteren en de partners moeten samenwerken om dit op lokaal niveau te verwezenlijken.

Benieuwd naar het verhaal van Prof. De Vos?

Bekijk hier haar presentatie PDF (2.08 MB)

Dat we hier op lokaal niveau mee aan de slag gaan, bleek zeker uit de break-outs!

Break-out 1: Innovatieve praktijken rond interne en externe jobmobiliteit

Tanika Kenens van de start-up AlterEdu stelde een nieuw boeiend model voor dat de competentiebouwstenen voor de skills van morgen meet. 

AlterEdu onderzoekt in welke mate (potentiële) kandidaten matchen met (nieuwe) jobs, welke competenties en skills ze moeten (bij)leren en hoe lang het opleidingstraject zal duren. Voor werkzoekenden of werknemers is het inzicht dat je er zal geraken (als kandidaat of werknemer) op zich al heel erg motiverend.

Daarna stelde Karen Maes mtech+ Oost-Vlaanderen voor.

mtech+ Oost-Vlaanderen is geëvolueerd van een sectoraal vormingsfonds naar een loopbaanfonds.

Belangrijk om weten is dat zowel bedrijven als werknemers en werkzoekenden er terechtkunnen.

Meer weten over deze innovatieve praktijken?

Je vindt hier de presentatie PDF (6.12 MB)

Break-out 2: Neem de arbeidsmarkt mee in je loopbaanbegeleiding

Wat zijn de evoluties op de arbeidsmarkt en hoe ga ik ermee aan de slag in loopbaanbegeleiding?

Pennina Verhelst (Stad Gent) loodste de aanwezigen door de belangrijkste trends op de Gentse arbeidsmarkt.

Daarna gaf Gerda De Smedt instrumenten van de VDAB mee om mee aan de slag te gaan in loopbaanbegeleidingen.

WeerWerk, promotor van het project 'Feeling Low, Aim High' (in het kader van het Gentse Arbeidspact) lichtte toe hoe zij erin slagen om precaire werknemers te enthousiasmeren voor loopbaanbegeleiding. Ze werken hiervoor samen met Wijkgezondheidscentrum De Kaai en met het museum Dr. Guislain, een creatieve kruisbestuiving!

Interesse in de presentaties?

Die vind je hier PDF (2.63 MB)

Break-out 3: Stimuleer je groeimindset

Olivia Vanden Berghe (Randstad RiseSmart) startte de break-out met de tegenstelling tussen een fixed mindset en een growth mindset. Als je herkent hoe je fixed mindset je tegenhoudt om te groeien, kan je kiezen om daar tegenin te gaan. Wanneer je veel oefent met het voeden van je groeimindset wordt het een gewoonte. Wat je aandacht geeft, groeit immers. Met een groeimindset ga je ook gemakkelijker nieuwe uitdagingen aan en misschien maak je nieuwe loopbaankeuzes.

Bart Wille en Sofie Dupré (UGent) stelden een tool voor om in kaart te krijgen welke interessegebieden belangrijk zijn voor een werknemer. Deze tool is gebaseerd op de theorie van Prof. Holland. Volgens Holland zijn er zes types werkomgevingen en zes types mensen die daarbij passen: Praktisch, Analytisch, Kunstzinnig, Sociaal, Ondernemend en Conventioneel. Hoe beter het profiel van het individu aansluit op het profiel van de werkomgeving, hoe plezieriger, effectiever en gemotiveerder het individu in die specifieke omgeving zal kunnen werken.

Benieuwd naar deze 2 invalshoeken?

Bekijk hier de presentaties PDF (2.2 MB)

Break-out 4: Transitiepunt Gent - Leg je mee de puzzel?

De aanwezigen die kozen voor deze break-out werden meteen ondergedompeld in een badje Design thinking en Business Model Canvas.

Eerst schetsten Astrid Faelens en Eva Verstraete van de Stad Gent de context waarbinnen een Gents Transitiepunt vorm moet krijgen en stelden ze de centrale uitdaging scherp. 

Daarna werd er per groepje aan de hand van een persona verkend hoe we samen vorm kunnen geven aan een transitiepunt. Een uurtje is veel te kort om zelf personae uit te werken maar gelukkig had WSE al veel voorbereidend werk uitbesteed dat ook richting kan geven aan het Gentse transitiepunt.

Ook voor het Business Model Canvas hoefden we niet van een leeg canvas te beginnen. In het ESF-project 'House of Skills Piloottrajecten Gent' dachten vele lokale stakeholders al hard mee over wat de opdracht van zo'n transitiepunt zou kunnen zijn.

De oefening leverde alvast een interessant gesprek op over  de hoofdtaken van het transitiepunt vanuit het standpunt van de werknemer en de werkgever, de hoofdactiviteiten en de sleutelpartners.

We gaan er verder mee aan de slag!

Benieuwd naar de puzzelstukjes?

De presentatie over deze oefening vind je hier PDF (599.28 KB)

En dan napraten bij een hapje en een drankje

De partnerdag van Gent, stad in werking is geen partnerdag zonder een fijne netwerkreceptie.

In de mooie setting van het Stam en bij de lekkere catering van Coeur Catering werd deze boeiende namiddag afgesloten.