De Beleidsgroep informeert

23 mei 2023: o.a. Voka Oost-Vlaanderen, socio-economische situatieschets Gent, ontwikkelingsproject Capacity Building, Werkschakelpunt Gent

Te gast bij Voka Oost-Vlaanderen

Griet Santy gaf uitleg over wat Voka Oost-Vlaanderen doet in het algemeen, en op het domein van onderwijs en arbeidsmarkt in het bijzonder.

Socio-economische situatieschets van Gent (2022)

Op vraag van een aantal leden van de Beleidsgroep gaf Yannick Thuy een socio-economisch overzicht met aandacht voor:

  • de Belgische economie
  • de Gentse economie
  • de Gentse arbeidsmarkt
  • de situatie van kwetsbare Gentenaars

Waar staan we in het ontwikkelingsproject Capacity Building?

Sien Depouvre gaf een stand van zaken over Capacity Building (2022-2023). De inzichtenmap bundelt de resultaten van de onderzoeksfase: cijfergegevens (op niveau van Gent, van het Jobteam en van verschillende wijken), de personae waarmee ze lokaal aan de slag gaan, een nodenanalyse en de analyse van de lopende partnerschappen.

Hiermee zijn de kernpartners (Stad Gent en VDAB) lokaal gekomen tot een blauwdruk van de gewenste dienstverlening: het lokaal addendum Gent.

Het matchingsproces in Gent is volop bezig.

Werkschakelpunt Gent

Astrid Faelens stelde het kersvers Werkschakelpunt Gent voor. Dit lokaal punt heeft als doel om de transities van werk naar werk en loopbaanmobiliteit te faciliteren. Vlaanderen subsidieert de campagnes om werkgevers en werknemers te sensibiliseren en te informeren over het instrumentarium en dienstverlening in verband met transities.

Daarnaast wil het Werkschakelpunt Gent ook een flankerend aanbod naar werknemers en netwerkpartners (verder) uitbouwen.

En verder

Deed Ümit Karanfil een oproep naar werkgevers(organisaties) om deel te nemen aan een focusgroep rond taal op de werk/opleidingsvloer. Dienst Werk en Activering is immers bezig met een traject om te komen tot een taalvisie 2.0.

Gaf Myriam Carlier een update over het Lerend Netwerk Re-integratie van Gent, stad in werking en de komende Partnerdag (6 oktober) die re-integratie als thema zal hebben.

Geïnteresseerd in het volledig verslag van de Beleidsgroep?

Dat vind je hier PDF (262.78 kB)

Liever de algemene presentatie?

Ook die kan je hier vinden PDF (4.59 MB)