De Beleidsgroep informeert

18 juni 2019: over de lancering van het Gents Arbeidspact, de ingediende ESF-projecten, Skills Navigator en de Lerende Euregio Scheldemond.

Een Arbeidspact voor Gent

Op 2 juli werd het Arbeidspact voor Gent gelanceerd. Plaats van het gebeuren was het bedrijf Milliken Europe BVBA, Ham 24 in Gent.

De Stuurgroep Arbeidspact en de partners van Gsiw stelden reeds verschillende goede praktijken en mogelijke acties voor. Die worden nu gebundeld in een concreet actieplan voor het Arbeidspact.

Ook de Partnerdag Gsiw op 3 oktober zal in het teken staan van de uitdagingen voor het Arbeidspact.

Mobiel Arbeidsteam Gent

Een groot partnerschap onder promotorschap van Stad Gent heeft ingediend op de ESF-oproep 457 'Outreach & Activering'. Het doel is om 1200 à 1500 Gentenaren outreachend te bereiken zodat ze met de juiste ondersteuning stappen naar werk kunnen zetten.

We duimen dat we in september goed nieuws krijgen van ESF zodat we in januari 2020 van start kunnen gaan.

(Re-)Activate

Stad Gent heeft ook voor de ESF-oproep 455 'Tewerkstellingstrajecten voor de inactieve arbeidsreserve' een projectvoorstel ingediend.

In fase 1 willen we onderzoeken hoe we de doelgroep kunnen integreren in de sectorale acties die we opzetten binnen het Gents Arbeidspact. Daarnaast analyseren we bepaalde methodieken om deze doelgroep te rekruteren.

Skills Navigator

De rapporten over het onderzoek binnen het project Skills Navigator naar de nodige 21st century skills in de havengebieden werden in de uitgebreide presentatie voorgesteld.

Lerende Euregio Scheldemond

Met dit goedgekeurd Interreg project willen de projectpartners werk maken van een groter technisch arbeidspotentieel voor bedrijven en een grotere arbeidsmarkt voor pas afgestudeerden. En dit vanuit het perspectief van één grensoverschrijdende arbeidsmarkt Euregio Scheldemond.

Wil je meer informatie?

Lees dan de toelichting bij het project PDF (78.59 KB)

De wijze stap #LevensLangLeren

De 16e en hernieuwde editie van De wijze stap is uit. De vele mogelijkheden om levenslang te leren zijn bevattelijk voorgesteld in een brochure of via de website.

Geïnteresseerd in het volledig verslag?

Dat vind je hier PDF (297.25 KB)

Liever de algemene presentatie?

Ook die kan je hier vinden PDF (3.12 MB)