IMG_1430 (1).JPG

Word Wijs

'Word Wijs!' coacht ongekwalificeerde jongeren tussen 18 en 25 jaar in hun educatief perspectief.

Het pilootproject (voor 1 voltijdse equivalent) startte in oktober 2012 met de Stap, Studieadviespunt Gent als promotor. 'Word Wijs!' coacht ongekwalificeerde jongeren tussen 18 en 25 jaar coachen in hun educatief perspectief. De Stap krijgt veel vragen van jongvolwassenen (18-25j) die alsnog een kwalificatie of diploma secundair onderwijs willen behalen. Het zijn veelal jonge mensen die aan de lijve ervaren dat de loopbaan die zij voor ogen hebben, toch een diploma of kwalificatie vereist. Er zijn ook meer en meer jongeren die op school afhaken (net)voor ze het einddiploma behalen of zij die een C- of B-attest kregen en nu een alternatief zoeken.

Als studieadviespunt geeft de Stap informatie over volwasseneneducatie. De informatiebemiddeling is professioneel uitgebouwd maar veel ongekwalificeerde jongeren hebben nood aan meer individuele ondersteuning en coaching. In het project 'Word Wijs!' pikt de Stap die jongeren op en stelt een coachingstraject voor met de jongere als piloot en de coach als copiloot.

De Stap werkt samen met de Gentse CLB’s van de drie netten, maar ook met verschillende (jongeren)organisaties. Daarnaast coacht de Stap jongvolwassenen, die vroeger al afgehaakt hebben en nu toch een diploma (of een kwalificatie) willen halen, in hun educatief en/of professioneel perspectief. Voor die groep werkt men samen met partners uit onderwijs, arbeid en welzijn (VDAB, tweedekansonderwijs, volwassenenonderwijs …)

Duur pilootproject: 1/10/2012 tot 30/9/2014. Stad Gent Dienst Werk voorzag de verderzetting tot 31/12/2014 om de continuïteit te garanderen. Vanaf 1/1/2015 cofinanciering Stad Gent (Onderwijs- Werk - VDAB en OCMW). We spreken nu van de Word Wijs-werking van De STAP. De middelen zijn voorzien tot eind 2016.De Word Wijs !werking maakt nu ook deel uit van een transnationaal ESF-programma ism Onderwijs Vlaanderen.

Eindevaluatie Word wijs oktober 2014