Werkpunt.jpg

Werkpunten Gent

In de Werkpunten kunnen werkzoekenden en leefloners terecht voor informatie, advies, steun en begeleiding in hun zoektocht naar werk.

In de Werkpunten kunnen werkzoekenden en leefloners terecht voor informatie, advies, steun en begeleiding in hun zoektocht naar werk.

De Werkpunten bieden onder meer de basisdienstverlening van de Werkwinkel aan naast gratis gebruik van ICT (laptop/netverbinding) en een opstap naar andere instanties voor de remediëring van welzijnsproblematieken en randvoorwaarden voor werk.

De Werkpunten worden laagdrempelig ingericht en maken werk van de socio-professionele activering van werkzoekenden uit de kansengroepen op de arbeidsmarkt. Er wordt daartoe nauw samengewerkt met de diensten van het OCMW.

Link met Gsiw

Bij aanvang van de operationele werking van het Gsiw- partnerschap (1999) werd extra aandacht gevraagd voor een laagdrempelige dienstverlening voor werkzoekenden. Zo werd in de periode 1999-2001 de ‘Jobbus’ ingericht als mobiel infopunt (op markten, buurtfeesten…) en tot het voorjaar van 2014 speelde de Stad Gent een actieve rol in de 4 Werkwinkels die Gent telde.

Medio 2014 heroriënteerde de VDAB haar dienstverlening via gecentraliseerde werkwinkels en een sectorgerichte aanpak. Door het Gsiw-partnerschap werd met de ‘Werkpunten’ een buurtgerichte en persoonsgebonden dienstverlening in het leven geroepen voor werkzoekenden en leefloners in maatschappelijk kwetsbare wijken.

Status

De Werkpunten zijn operationeel sinds mei 2014 in deelgemeente Ledeberg, de Rabotwijk en Dampoort. De Gsiw-beleidsgroep, sinds 2001 ook het ‘Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid’, verzekert de goede werking van de Werkpunten.