beroepenhuis1.jpg

Het Beroepenhuis

In het Beroepenhuis maken jongeren van 11-14 jaar samen met leerkrachten op een interactieve manier kennis met vooral technische beroepen

In het Beroepenhuis maken jongeren van 11-14 jaar samen met hun leerkrachten op een leuke en interactieve manier kennis met vooral technische en uitvoerende beroepen. Zo hoopt men dat meer jongeren zullen kiezen voor een opleiding in een dergelijk beroep.

Verschillende bedrijfssectoren stellen zichzelf voor in een ‘ontdekhoek’ van de interactieve tentoonstelling. Bezoekers kunnen concreet aan de slag in beroepenateliers.

Het Beroepenhuis organiseert ook andere activiteiten, zoals open zondagen voor ouders en kinderen.

Leerkrachten kunnen inspiratie over studie -en beroepskeuze vinden op www.beroepenhuis.be. Dit is dé plek voor onderwijzers op zoek naar ideeën en biedt een verzameling aan van relevante lestips, -voorbereidingen, -materialen en artikels.

'BEROEPEN(t)HUIS in de klas' ontstond in 2006 als een ESF Zwaartepunt 6-project, in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Gent. Omdat de site een hoog aantal bezoekers kent, maakt deze intussen deel uit van de reguliere werking.

Link met Gsiw:

Het Beroepenhuis vzw is ontstaan als actiegroep van 'Gent, stad in werking' (1998) en blijft een actieve partner in dit werkgelegenheidsforum van de Stad Gent.

Partners

Sectorfondsen, werkgeversfederaties, vakbonden, alle onderwijsnetten, de jeugdsector, overheden en overheidsinstellingen zijn partners om een dialoog op te zetten tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Daarbij horen onder andere ACV, ABVV, Vlaams centrum voor vorming en vervolmaking in de Horecasector; Bouwunie Oost – Vlaanderen, Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid (FVB) Oost-Vlaanderen, Tofam Oost-Vlaanderen, Vormetal Oost– en West-Vlaanderen, Transport en Logistiek Vlaanderen, VIVO Social profit, Sociaal Fonds Transport en Logistiek, COBOT, Chemische nijverheid Gewest Gent, IPV, Grafoc, de Gentse havengemeenschap, Resoc Serr GRG, VAO Syntra Vlaanderen, Syntra Midden-Vlaanderen gewest Gent, UNIZO Oost–Vlaanderen, de CLB’s van het gemeenschapsonderwijs, stedelijk net en vrije net, Permanent ondersteuningscentrum voor de CLB’s van het GO, Jeugd en Stad, VDAB, de provincie Oost–Vlaanderen (onderwijs) en de Stad Gent (Economie en Onderwijs).

Contact

Het Beroepenhuis vzw
Doornzelestraat 86-92
9000 Gent
09 330 85 50
info@beroepenhuis.be
www.beroepenhuis.be