DSC_5397.JPG

ESF project Werkplek Vluchtelingen Gent

Het ESF project Werkplek Vluchtelingen Gent begeleidt 500 vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers uit derde landen richting werk.

Werkplek Vluchtelingen Gent begeleidt vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers richting werk. Het project startte op 1 september 2016 en loopt af op 31 december 2019.

VDAB, OCMW, In-Gent en Stad Gent (met GSIW vzw als promotor) werken samen om met vluchtelingen voor en na hun erkenning (asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden) een snellere toegang tot de arbeidsmarkt te realiseren, in balans met verwachtingen en verplichtingen in het kader van inburgering en met het oog op een duurzame integratie.

Het is de ambitie dat de gezamenlijke aanpak, gestoeld op ervaringen met meer dan 500 deelnemers, resulteert in een duurzaam samenwerkingsmodel. Naast de geïntegreerde dienstverlening werkt men aan (nieuwe) begeleidingsmethodieken met vrijwilligerswerk, voortrajecten en taalcoaching op de werkvloer en activeert men werkgevers o.m. via jobhunting.

Eindrapport en draaiboek 'Van nieuwkomer tot werknemer'

Deze publicatie geeft je inzicht in de context, doelstellingen en globale resultaten van Werkplek Vluchtelingen Gent.

In de verschillende draaiboeken lees je onze ervaringen, lessen en tips over de verschillende begeleidingsmethodieken waarmee we experimenteren en het geïntegreerd samenwerken. Het eindrapport richt zich tot lezers die een globaal beeld willen van de realisaties van Werkplek Vluchtelingen Gent.

De verschillende draaiboeken zijn bedoeld voor organisaties en hun begeleiders die anderstalige nieuwkomers versneld willen activeren. Je vindt er zeer concrete tips & tricks, aandachtspunten en inzichten van nieuwkomers, begeleiders en werkgevers.

Je kan deze publicatie als 1 geheel lezen, maar je kan ook elk draaiboek – naargelang je interesses – apart downloaden.

Werkplek Vluchtelingen Gent wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds.

Contact

Tina Demeersman
Stad Gent - Dienst Werk
tina.demeersman@stad.gent