bouwbaan.jpg

Bouwbaan

Bouwbaan helpt werkzoekenden aan duurzaam werk in de bouwsector.

Bouwbaan helpt werkzoekenden aan duurzaam werk in de bouwsector. De belangrijkste instrumenten zijn promotie, informatie, individuele ondersteuning, kortlopende opleidingen en begeleiding op de werkvloer na aanwerving.

In de praktijk ligt het accent op de kansengroepen op de arbeidsmarkt. Dit zijn werkzoekenden met minder kansen op werk door een tekort aan ervaring, scholing en/of andere factoren zoals arbeidshandicap of een langere periode van linactiviteit.

Link met Gsiw

Bouwbaan maakt deel uit van een netwerk van initiatieven in de bouwsector. Het werd in januari 2005 gestart als project van het partnerschap ‘Gent, stad in werking’ onder het strategisch thema sectorgerichte werking.

Status

De projectmatige aanpak en dito financiering werd in 2010, na 6 jaar Bouwbaan-actie, ingeruild voor een vernieuwde organisatie en structurele financiering via het Stedenfonds.

Partners

Bouwbaan wordt op het terrein gerealiseerd en gesubsidieerd door een samenwerkingsverband tussen het 'Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid' (FVB), de 'VDAB Oost-Vlaanderen' en de Stad Gent (Dienst Werk).

Het project wordt uitgevoerd door het Bouwbaanteam en gestuurd door de Bouwbaanstuurgroep. In de stuurgroep zetelen de partnerorganisaties, De Stad Gent, de sociale partners, de Bouwunie en de Confederatie Bouw. Eind 2011 sloot de provincie Oost-Vlaanderen zich aan.