Doelstellingen Gent, stad in werking

Gent, stad in werking wil meer en beter werk voor Gent

Partners in de Beleidsgroep

De Beleidsgroep is een vaste groep van actieve partners die een duurzaam engagement waarmaken en een inhoudelijke bijdrage leveren aan het lokale beleidsvormingsproces. Deze groep bestaat uit organisaties die een belangrijke rol spelen op de lokale arbeidsmarkt zoals VDAB, sociale partners en middenveldpartners. Daarnaast bestaat deze groep ook uit organisaties van betrokken beleidsdomeinen zoals onderwijs, welzijn, economie om wederzijdse linken te leggen met het beleidsdomein werk.

Als actieve partner kan je actief deelnemen aan de werking van de Beleidsgroep of van de actiegroepen. Dit veronderstelt een duidelijk engagement, openheid en respect voor ieders mening en aandeel.

Als netwerkpartner kan je deelnemen aan ontmoetings- en intervisiefora.

De werking op actieniveau

Op actieniveau zijn er verschillende werkvormen mogelijk om het 3-jaarlijks strategisch plan te realiseren:

Om een bepaalde doelstelling uit te werken wordt een actiegroep opgericht. Iedere actiegroep heeft bijgevolg een eigen samenstelling (leden van partners) en werking (duidelijk omschreven opdracht en taakverdeling).
Vanuit de actiegroepen kan voorgesteld worden om een idee tot een volwaardig innovatief project uit te werken.
Daarnaast kan er soepel ingespeeld worden op actuele thema’s via Ad hoc werkgroepen, symposia en ontmoetingsfora.

Meer weten over Gent, stad in werking 2017-2019

Neem een kijkje in het 3-jaarlijksactieplan DOCX (700.87 KB)

Netwerkfora

Gent, stad in werking organiseert jaarlijks een nieuwjaarsreceptie en een partnerdag om al haar partners een forum te geven om met elkaar te netwerken.