Digitaal Werkt! zet in op digitale vaardigheden

Het project Digitaal Werkt! wil de digitale vaardigheden van werkzoekenden versterken.

Digitaal Werkt! loopt van mei 2019 tot eind april 2021 als project van Gent, stad in werking. Nadien zet Stad Gent het verder.

‘Digitaal Werkt!’ wil de digitale drempels voor werkzoekenden verlagen via drie sporen: 

 1. Vorming voor werkzoekenden rond digitale vaardigheden: in kleine groepjes worden korte vormingsmomenten georganiseerd op diverse locaties in Gent. Deelnemers leren er aan de slag gaan met digitale tools die hen helpen om werk te zoeken.
 2. Vorming voor arbeidsbemiddelaars: hoe kunnen arbeidsbemiddelaars hun cliënten ondersteunen om digitale vaardigheden te ontwikkelen? En welke digitale vaardigheden of middelen hebben zij zelf nodig om goed hun werk te kunnen doen? Momenteel bieden we deze vormingen aan:
  • Vorming Mijn Loopbaan i.s.m. VDAB: een vorming over hoe arbeidsbemiddelaars Mijn Loopbaan van VDAB (beter) kunnen inzetten als tool in de begeleiding. Al meer dan 100 bemiddelaars volgden de vorming. De volgende reeks start op 10 mei 2021: schrijf je hier in.
  • Koffie en Komputers. Vanaf 4 mei behandelen we elke dinsdagochtend van 9 tot 9.45 uur een ander thema uit de brochure ‘Maak je klanten digitaal vaardiger’. Wil je ermee aan de slag, maar je weet niet zo goed waar te beginnen? Heb je vragen over hoe je bepaalde dingen nu precies doet? Welkom bij Koffie en Komputers! Schrijf je hier in.

  • Lerend Net-Werk: Mediacoaches en e-ambassadeurs. Samen met Mediawijs Vlaanderen en LINC vzw werd een Mediacoach-traject opgezet in 2020-2021, waaraan 13 coaches uit 9 verschillende organisaties deelnamen. Zij volgen een vormingstraject en werken elk in hun organisatie een project uit om de digitale vaardigheden van hun collega’s en/of doelgroep te versterken. 
  • Lunchsessies Digitaal Begeleiden: in samenwerking met het project Cross & Learn van Digitaal Talent @ Gent organiseerden we 5 lunchsessies over digitaal begeleiden. Deze reeks is voorbij, maar we herhalen ze in september-oktober 2021.

  • Vorming AI in de VDAB-tools op 25 juni 2021: Leer meer over hoe Oriënt en Jobbereik door middel van AI jouw werk met klanten kunnen ondersteunen. Hoe werken de algoritmes achter deze tools? En wat betekent dat voor hoe je ermee aan de slag gaat? Aan de hand van concrete voorbeelden leer je meer over hoe AI je werk niet vervangt, maar ondersteunt. Welke ontwikkelingen komen eraan? En op welke manieren zet VDAB in op ethische AI? Schrijf je hier in.

  • Andere voorbije evenementen waren onder meer de Digibeurs voor arbeidsbemiddelaars op 24 november 2020. 

  • We houden steeds een vinger aan de pols omtrent actuele noden en spelen hierop in door vorming aan te bieden.

 3. Een ICT-steward biedt actief hulp aan werkzoekenden: Vanaf 1 mei coacht onze nieuwe ICT-Steward Ineke werkzoekenden én hun begeleiders in duo of kleine groepjes (binnen de geldende covid-regels) bij al jullie digitale vragen in de zoektocht naar werk. Ze komt naar jullie toe op vraag. Als begeleider krijg je zo direct input hoe je de vragen van je klant verder op kunt nemen in je begeleiding. Neem contact op met de ICT-steward.

COVID-19: extra inspanningen

In het kader van de coronamaatregelen werd overal sterk ingezet op het digitale. Dat heeft ook voor veel kwetsbare werkzoekenden gevolgen. Binnen de relancemaatregelen van Stad Gent zet ook Digitaal Werkt alle zeilen bij.

 • In samenwerking met Jobteam Gent werden laptops en tablets aangekocht die vanaf begin 2021 uitgeleend worden aan kwetsbare werkzoekenden, in combinatie met een vormingstraject op maat.  
 • Wanneer mogelijk binnen de coronamaatregelen kunnen partnerorganisaties gratis een beroep doen op de workshops van Digitaal Werkt.
 • We zetten extra in op kennisdeling van de ICT-steward met een methodiekengids en een Facebookpagina.
 • Binnen het Loopbaancentrum Sociale Economie werken we aan een Toolbox om digitale vaardigheden op de werkvloer te stimuleren, met het project 'Work IT'.
 • We werken nauw samen met partners als Digitaal Talent en OCMW Gent om alle acties goed op elkaar af te stemmen.

Waar vind je de ICT-steward? 

Door COVID-19 is de ICT-steward momenteel niet in-house bij onze partners te vinden. Wel is de ICT-steward nog steeds bereikbaar op afspraak in de Werkpunten van Stad Gent: op dinsdag in het Werkpunt Dampoort, en op woensdag, donderdag en vrijdag in Werkpunt Rabot. 

Neem contact op met de ICT-steward.

Actiegroep 'Digitale dienstverlening en bemiddeling. Toegankelijk voor iedereen'

Binnen onze maatschappij, en zeker in de toekomst, wordt digitaal de norm. De actiegroep 'Digitale dienstverlening en bemiddeling. Toegankelijk voor iedereen' maakte hieromtrent een analyse van de digitale drempels die werkzoekenden, intermediairs, organisaties en werkgevers ervaren. Lees hier de visietekst van de actiegroep.

Daarnaast formuleerde de actiegroep aanbevelingen naar VDAB, werkgevers en intermediairen om de dienstverlening voor iedereen toegankelijk te maken. Benieuwd naar aanbevelingen voor jouw organisatie? Download ze hier.