Digitaal Werkt

De actiegroep 'Digitale dienstverlening en bemiddeling. Toegankelijk voor iedereen' stelt nieuw project voor: Digitaal Werkt!

Algemene informatie

Met het project ‘Digitaal Werkt!’ zet Gent, stad in werking extra in op het ondersteunen van werkzoekenden die moeilijkheden ondervinden bij het gebruiken van digitale tools.

De weg die je moet afleggen richting het vinden van een job gebeurt steeds vaker digitaal: 

 • Zoeken naar vacatures
 • Beheren van je VDAB-dossier
 • Loonfiches raadplegen
 • Inschrijven voor kinderopvang
 • Gebruik maken van de app van De Lijn
 • Je mailbox beheren

Gent, stad in werking erkent deze drempels voor werkzoekenden en zet hier graag op in. Met haar project ‘Digitaal Werkt!’ verlagen zij deze drempels via drie sporen: 

 1. Aanbieden van vorming voor werkzoekenden rond digitale vaardigheden: in kleine groepjes worden korte vormingsmomenten georganiseerd op diverse locaties in heel Gent. Je leert er aan de slag gaan met digitale tools die je helpen om werk te zoeken.
 2. Aanbieden van vorming voor arbeidsbemiddelaars: hoe kunnen arbeidsbemiddelaars hun cliënten ondersteunen in het ontwikkelen van digitale vaardigheden? En welke digitale vaardigheden of middelen hebben zij zelf nodig om goed hun werk te kunnen doen?
 3. Een ict-steward biedt actief hulp aan werkzoekenden: dit is een digitale coach waaraan je individuele hulp kunt vragen bij digitale moeilijkheden tijdens je zoektocht naar werk. 

 

Waar vind je de ict-steward? 

 • Dinsdagvoormiddag in Compaan, Antwerpsesteenweg 573, Sint-Amandsberg (op afspraak)
 • Afwisselend op dinsdag- of donderdagnamiddag in het Maatgericht Activeringscentrum van OCMW, Maïsstraat 142, Gent (op afspraak)
 • Vrijdagvoormiddag in de Welzijnsknoop Ledeberg, Hundelgemsesteenweg 125, Ledeberg

Actiegroep 'Digitale dienstverlening en bemiddeling. Toegankelijk voor iedereen'

Binnen onze maatschappij, en zeker in de toekomst, wordt digitaal de norm. De actiegroep 'Digitale dienstverlening en bemiddeling. Toegankelijk voor iedereen' maakte hieromtrent een analyse van de digitale drempels die werkzoekenden, intermediairs, organisaties en werkgevers ervaren.

Daarnaast formuleerde de actiegroep aanbevelingen naar VDAB, werkgevers en intermediairen om de dienstverlening voor iedereen toegankelijk te maken.