Digitaal Werkt

Het project Digitaal Werkt! wil de digitale vaardigheden van werkzoekenden versterken.

Digitaal Werkt! is een project van Gent, stad in werking dat inzet op digitale vaardigheden voor werkzoekenden. Het loopt van mei 2019 tot eind april 2021. Daarna neemt Stad Gent het project over tot eind 2022, in het kader van de relancemaatregelen na de coronacrisis.  

‘Digitaal Werkt!’ wil de digitale drempels voor werkzoekenden verlagen via drie sporen: 

 1. Vorming voor werkzoekenden rond digitale vaardigheden: in kleine groepjes worden korte vormingsmomenten georganiseerd op diverse locaties in heel Gent. Je leert er aan de slag gaan met digitale tools die je helpen om werk te zoeken.
 2. Vorming voor arbeidsbemiddelaars: hoe kunnen arbeidsbemiddelaars hun cliënten ondersteunen om digitale vaardigheden te ontwikkelen? En welke digitale vaardigheden of middelen hebben zij zelf nodig om goed hun werk te kunnen doen?
  • Vorming Mijn Loopbaan: een vorming over hoe arbeidsbemiddelaars Mijn Loopbaan van VDAB (beter) kunnen inzetten als tool in de begeleiding. Al meer dan 100 bemiddelaars volgden de vorming.
  • Mediacoach Werk: samen met Mediawijs Vlaanderen en LINC vzw werd een Mediacoach-traject opgezet in 2020-2021, waaraan 13 coaches uit 9 verschillende organisaties deelnemen. Zij volgen een vormingstraject en werken elk in hun organisatie een project uit om de digitale vaardigheden van hun collega’s en/of doelgroep te versterken. Enkele voorbeelden van lopende projecten:
   • Een inspiratiegids en aangepast vormingsaanbod rond digitale vaardigheden voor loopbaancoaches van ABVV
   • Digitale vaardigheden binnenbrengen in de groepswerkingen van OCMW
   • De ambtenaar 2.0: digitale vaardigheden voor medewerkers van Dienst Werk
   • Een escaperoom als creatieve manier om digitale skills te leren door VDAB
  • Digibeurs voor arbeidsbemiddelaars: op 24 november 2020 vond een online beurs plaats met key notes, workshops en standen waar jobcoaches nieuwe kennis, vaardigheden en inspiratie over het digitale konden opdoen.

  • We houden steeds een vinger aan de pols omtrent actuele noden en spelen hierop in door vorming aan te bieden.

 3. Een ICT-steward biedt actief hulp aan werkzoekenden: dit is een digitale coach waaraan je individuele hulp kunt vragen bij digitale moeilijkheden tijdens je zoektocht naar werk. Neem contact op met de ICT-steward.

COVID-19 en relance

In het kader van de coronamaatregelen werd overal sterk ingezet op het digitale. Dat heeft ook voor veel kwetsbare werkzoekenden gevolgen. Binnen de relancemaatregelen van Stad Gent zet ook Digitaal Werkt alle zeilen bij.

 • In samenwerking met Jobteam Gent, werden laptops en tablets aangekocht die vanaf begin 2021 uitgeleend worden aan kwetsbare werkzoekenden, in combinatie met een vormingstraject op maat.  
 • Wanneer mogelijk binnen de coronamaatregelen, kunnen partnerorganisaties gratis een beroep doen op de workshops van Digitaal Werkt.
 • We zetten extra in op kennisdeling van de ICT-steward met een methodiekengids en een Facebookpagina.
 • Binnen het Loopbaancentrum Sociale Economie werken we aan een Toolbox om digitale vaardigheden op de werkvloer te stimuleren, met het project “Work IT”.
 • We werken nauw samen met partners als Digitaal Talent en OCMW Gent om alle acties goed op elkaar af te stemmen.

Waar vind je de ICT-steward? 

Door COVID-19 is de ICT-steward momenteel niet in-house bij onze partners te vinden. Wel is de ICT-Steward nog steeds bereikbaar op afspraak in de Werkpunten van Stad Gent: op dinsdag in het Werkpunt Dampoort, en op woensdag, donderdag en vrijdag in Werkpunt Rabot.

Actiegroep 'Digitale dienstverlening en bemiddeling. Toegankelijk voor iedereen'

Binnen onze maatschappij, en zeker in de toekomst, wordt digitaal de norm. De actiegroep 'Digitale dienstverlening en bemiddeling. Toegankelijk voor iedereen' maakte hieromtrent een analyse van de digitale drempels die werkzoekenden, intermediairs, organisaties en werkgevers ervaren.

Daarnaast formuleerde de actiegroep aanbevelingen naar VDAB, werkgevers en intermediairen om de dienstverlening voor iedereen toegankelijk te maken.