Warmtenet

Een warmtenet deelt de (rest)warmte via een ondergronds leidingennetwerk met verschillende huizen en bedrijven.

1. Wat is het?

Huizen en bedrijven zijn bij een warmtenet met elkaar verbonden via een ondergronds netwerk van buizen. Een bedrijf uit de buurt kan haar restwarmte afgeven aan het net en verdelen over de huizen die erop aangesloten zijn. Zo recupereert de buurt warmte die anders verloren gaat.

2. Hoe werkt het?

  • Restwarmte

Met een warmtenet herbruiken we de energie die anders verloren gaat. Dat kan op verschillende manieren: de restwarmte van een bedrijf, afvalwater van douches en toiletten, gft-afval, ....

Een warmtenet kan groot zijn in omvang: een zogenaamd stadsverwarmingsnet. Het kan ook op kleiner schaal dan spreken we eerder van een wijkverwarmingsnet.

  • BEO-veld: warmte uit de bodem

Ook de warmte uit de bodem kan gedeeld worden. In dat geval wordt het warmtenet gekoppeld aan een BEO-veld.

3. Hoe ziet het er uit?

Een warmtenet zit vooral onder de grond in de stad, een wijk, tussen twee industriële gebouwen of een aantal woningen, dat zie je natuurlijk niet. In de aangesloten gebouwen is er een warmtemeter die de binnenkomende warmte meet.

4. Is het iets voor mij?

Op dit moment zijn  warmtenetten vooral interessant voor grote afnemers: overheidsgebouwen, grote flatgebouwen of bedrijven. Voor individuele woningen is het meestal niet betaalbaar om bijkomende aansluitingen te regelen.
Een aantal overheidsgebouwen en een aantal grote flatgebouwen aangesloten op het grootste warmtenet in de stad. Grotere warmtenetten zijn vooral samenwerkingen tussen grote bedrijven.

In Gent bestaan er al een aantal warmtenetten:

  • Luminus voorziet via een warmtenettraject van maar liefst 23 km vele afnemers van warmte: bedrijven, gebouwen van UGent en Stad Gent, een ziekenhuis, een openbaar zwembad, sociale wooncomplexen en een nieuwbouwwijk. De warmte wordt geproduceerd via warmtekrachtkoppeling.
  • In de Gentse haven ligt een vier kilometer lang warmtenet: restwarmte van Stora Enso wordt gebruikt door Volvo Cars Gent.
  • De afvalverbrandingsinstallatie van IVAGO voorziet via een warmtenet UZ en het bedrijf Eastman van restwarmte.
  • Een 400-tal woningen en een school in de nieuwe wijk ‘De Nieuwe Dokken’ zijn aangesloten op een warmtenet via het innovatieve ZAWENT-concept. Zij krijgen restwarmte van het naburige bedrijf Christeyns, aangevuld met warmte uit gezuiverd afvalwater dat een warmtepomp opwaardeert. Ten slotte is ook een WKK-installatie aangekoppeld die gevoed wordt met biogas uit de vergisting van afvalwater en keukenafval van de nieuwe wijk. De coöperatie DuCoop exploiteert dit warmtenet.
  • Gentse cohousingprojecten zetten ook in op warmtenetten. Cohousing Kerselaar heeft een kleinschalig warmtenet. Vlak bij Dampoort bouwt cohousingproject Bijgaardehof een collectief verwarmings- en koelsysteem op ondiepe geothermie voor 59 gezinnen en een wijkgezondheidscentrum.
  • BEE startte in 2020 met de bouw van een nieuwe groene warmtecentrale op basis van lokaal niet-recycleerbaar afvalhout in de haven van Gent. Het nabijgelegen chemiebedrijf Gadot is de eerste industriële afnemer.

 

5. Plannen voor de toekomst?
Bekijk je opties op de warmtekaart van Gent. 

Stad Gent onderzoekt en ondersteunt doorlopend de mogelijkheden voor nieuwe warmtenetten en/of innovatieve technieken zodat in de toekomst nog meer woningen aangesloten kunnen worden op een warmtenet. We kijken ook hoe we de bestaande netten nog verder kunnen verduurzamen.

Als je huis in een zone ligt waar later een warmtenet zou kunnen komen kan je erop anticiperen door je verwarmingsinstallatie makkelijk toegankelijk te maken via de straatkant van je huis.

Op de warmtekaart kan je zien welke gasloze verwarmingsopties mogelijk zijn per buurt of straat. Je ziet op de kaart of je huis in een warmtenet gebied ligt of dat er eerder een andere optie voor de hand ligt.

De warmtekaart kan je raadplegen bij de resultaten in Check je huis: daarvoor moet je op de resultatenpagina op 'verbeter mijn verwarming' klikken, waarna je kan doorklikken naar Bekijk je huis op de warmtekaart.