Gentse Zonnepanelen

Zonnepanelen leggen? Dit jaar of in 2021?

Vanaf volgend jaar verandert de manier waarop je geniet van je zelf opgewekte elektriciteit. Snel nog zonnepanelen laten leggen?

Hoe het nu werkt

Op dit moment wordt de elektriciteit die je opwekt met je zonnepanelen op jaarbasis verrekend met de elektriciteit die je verbruikt. Wekken je zonnepanelen tussen de jaarlijkse meteropnames meer energie op dan dat je verbruikt? Dan betaal je voor 0 kWh op je jaarlijkse elektriciteitsfactuur. Verbruik je meer dan dat je opwekt? Dan betaal je enkel voor het deel dat je meer verbruikt dan zelf opwekt. Al bij al een voordelige regeling. Daarnaast betaal je nog een aantal vaste kosten natuurlijk, en ook een prosumententarief dat gebaseerd is op het vermogen van je omvormer. Doorgaans noemen we dit facturatiesysteem: ‘de terugdraaiende teller’.

Nieuw vanaf 2021

Zonnepanelen die vanaf 1 januari 2021 geïnstalleerd worden zullen onder een nieuw afrekeningssysteem vallen. De verrekening van wat je verbruikt t.o.v. wat je produceert zal niet meer op jaarbasis zijn.

Binnen het nieuwe nettariefsysteem weet de nieuwe digitale meter op elk moment wat er precies gebeurt met je elektriciteitsaansluiting:

  • Heb je elektriciteit nodig (als je zonnepanelen niet (genoeg) aan het opwekken zijn om je verbruik te dekken)? Dan betaal je voor deze ‘werkelijke afname’.
  • Heb je te veel elektriciteit? Dan ‘injecteer’ je stroom, dat wil zeggen dat je jouw opgewekte elektriciteit die je niet meteen verbruikt op het net zet. Hiervoor zal je een contract moeten afsluiten en krijg je een vergoeding. We weten nog niet hoe groot die vergoeding zal zijn, maar nu is al duidelijk dat die heel wat lager zal zijn dan de prijs waaraan je zelf je elektriciteit koopt.

Binnen dit nieuwe systeem zal je dus meer financieel voordeel hebben wanneer je je elektriciteit verbruikt op het moment dat je zonnepanelen elektriciteit opwekken. Daarnaast is het belangrijk dat je zo weinig mogelijk energie verbruikt wanneer je zonnepanelen geen of weinig energie opwekken.

Ik heb al zonnepanelen

We kennen de exacte details van het nettariefsysteem nog niet maar je kan tot 15 jaar na de keuring van je zonnepanelen blijven genieten van het systeem van de terugdraaiende teller, ook als er al een digitale meter geïnstalleerd wordt bij jou thuis. Blijkt in 2021 het nieuwe nettariefsysteem interessanter voor jou? Dan kan je overstappen van zodra je een digitale meter hebt.

Het is wel zo de regeling om nog 15 jaar te genieten van het systeem van de terugdraaiende teller op dit moment wordt aangevochten bij het Grondwettelijk Hof. Dus helaas is er nog steeds wat onzekerheid over de verlenging van dit systeem.

Ik wil zonnepanelen!

Als je nog zonnepanelen wilt, is het zeker interessant om ze nog in 2020 te laten installeren en keuren. Dan kan je normaal nog genieten van het systeem van de terugdraaiende teller. In dat geval zal je er wel snel bij moeten zijn want heel wat installateurs zijn al volledig volgeboekt voor 2020.

Niet getreurd, ook al kennen we de exacte financiële details van het nieuwe nettariefsysteem nog niet, ook na 1 januari 2021 zullen zonnepanelen interessant blijven. Voor woningen die ten laatste in 2013 op het elektriciteitsnet aangesloten werden, komt er een nieuwe Vlaamse premie voor wie in zonnepanelen investeert. Je zal die subsidie bij Fluvius kunnen aanvragen en in 2021 zal het bedrag maximaal € 1.500 zijn.