Nieuwe energielening: tot 60.000 euro voor renovatie woning

Gentenaars die vanaf 1 september willen gebruikmaken van de nieuwe Vlaamse Mijn VerbouwLening, kunnen terecht bij De Energiecentrale.

Wie energiebesparend renoveert, kan gebruikmaken van een lening tot 60.000 euro, in 2022 al zeker renteloos.
 
'Mijn VerbouwLening' vervangt vanaf 1 september 2022 de Vlaamse 'Energielening' en in Gent ook de Gentse Energielening van de Stad Gent. Gentenaars met lage en middelgrote inkomens komen in aanmerking en kunnen de nieuwe lening aanvragen bij De Energiecentrale van de Stad. De lening kan tot 60.000 euro bedragen en is er voor energiebesparende maatregelen zoals isolatie, investeringen in hernieuwbare energie en voor algemene renovatiewerken, binnenrenovatie, sanitair en elektriciteit.

Ook voor appartementen

'Mijn VerbouwLening' is er zowel voor eigenaars van een eigen woning als voor verhuurders. Ook eigenaars van een appartement komen in aanmerking. De lening kan worden aangevraagd tot eind 2026. Gentenaars krijgen ook gratis begeleiding bij energiebesparende renovaties. De renovatiecoach van De Energiecentrale stelt een plan van aanpak voor, helpt bij de keuze van aannemers en geeft financieel advies.

In 2019 lanceerde de Stad Gent een eigen energielening voor alle Gentenaars. De Stad verstrekte de afgelopen jaren in totaal al 746 leningen. Met de Vlaamse verbouwlening zullen nog meer Gentenaars hun renovatiebudget kunnen optrekken.

Met de Gentse Energielening hebben we een pioniersrol gespeeld. Vlaanderen neemt nu onze oplossing over en breidt ze uit. Zo krijgen nog meer mensen de kans hun woning nog grondiger aan te pakken.

Tine Heyse , schepen van Klimaat 

Energiefactuur verlagen

De helft van de Gentenaren heeft onvoldoende kapitaal om te investeren in klimaatrenovaties. Nochtans is investeren in energiezuinig renoveren en hernieuwbare energie de beste manier om de energiefactuur te drukken en om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen zoals aardgas. Met de fel gestegen renovatiekosten en materiaalprijzen kan de nieuwe renovatielening ademruimte geven aan wie wil verbouwen.