Muide Meulestede Mariakerke fossielvrij

De Stad Gent maakt een actieplan om in 2 wijken over te schakelen op 100% hernieuwbare energie.

Voor het project 'Gebouwen MM+M fossielvrij' krijgen we 187.500 euro van de Vlaamse overheid. Met dat project willen we leren hoe wijken in hun geheel kunnen afstappen van aardgas of andere fossiele brandstoffen, en kunnen overschakelen naar 100% hernieuwbare energie.

Het project werd geselecteerd voor een subsidie als Lokaal Klimaatproject. Dankzij deze Vlaamse subsidie starten we dit jaar met de opmaak van een transitieplan om de wijken Muide-Meulestede en Mariakerke fossielvrij te maken. Het project loopt tot januari 2024. De Stad en de Energiecentrale werken hiervoor samen met de Universiteit Gent (EnerGhentIC, CEPEC en MICT).

Fossielvrije wijken

We onderzoeken niet enkel de beschikbare en toekomstige technische oplossingen voor fossielvrij verwarmen, maar zoeken ook naar de drempels en drijfveren om klimaatneutrale investeringen te doen bij alle wijkbewoners.

De Stad Gent wil in 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Woningen verwarmen zorgt voor ongeveer 25% van de CO2-uitstoot. De Stad heeft veel ervaring met het stimuleren van renovatie bij bewoners via de Energiecentrale. Nu zet de Stad Gent een stap in de richting van wijken die verwarmd worden zonder fossiele brandstoffen én een overstap naar hernieuwbare energie. Cruciaal om de klimaatambities te realiseren.

Transitieplan per wijk: geen tijd te verliezen

2050, het jaar waarin Gent klimaatneutraal wil zijn, is dichtbij. Zeker omdat een pak investeringen - zoals die in verwarming van woningen - maar om de 20 of 30 jaar plaatsvinden. In die zin is er geen tijd te verliezen.

Het is dan ook cruciaal om op tijd te starten met een overschakelingsplan. Per wijk, straat of type huis wordt bekeken welke gasloze oplossing het meest geschikt is en hoe de Stad alle bewoners van die wijk kan ondersteunen om de omschakeling naar fossielvrij verwarmen te maken.

Muide-Meulestede is een schiereiland met een vermenging van diverse functies (wonen, kantoor, bedrijven, handel, …) en een stuk havengebied. Mariakerke is een vrij klassieke woonwijk zoals Vlaanderen er veel kent. De ervaringen die de Stad opdoet in deze verschillende wijken, worden meegenomen om later in andere Gentse wijken aan de slag te gaan.

Overtuigen en ondersteunen

Het concreet actieplan wil verder gaan dan een technisch energiescenario. Dit project onderzoekt ook hoe bewoners, verhuurders en bouwprofessionals overtuigd en ondersteund kunnen worden om de omschakeling naar fossielvrij wonen te maken. Hiervoor wordt er nauw samengewerkt met gedragswetenschappers van Universiteit Gent.