Muide-Meulestede en Mariakerke gaan gasloos

In 2050 verwarmen en koken we in Gent zonder gas. In Muide-Meulestede en Mariakerke testen we nu al volop hoe we van het gas af kunnen.

Gent gaat voor gasloze wijken tegen 2050

Tegen 2050 willen we in Gent klimaatneutraal zijn en dus verwarmen en koken op hernieuwbare energie. Daar zijn we nu al met bezig, want je verwarming vernieuw je natuurlijk niet elk jaar. We werken aan een plan waarin we per wijk, per straat en per type huis bekijken welke verwarming het meest geschikt is. Dit wordt de Gentse Warmtekaart. We zoeken ook uit hoe we Gentenaars het best kunnen ondersteunen om de omschakeling naar gasloos verwarmen te maken.

Lees verder onder de afbeelding.

We beginnen in Muide-Meulestede en Mariakerke

Muide-Meulestede en Mariakerke zijn de pilootwijken voor de overschakeling naar gasloos wonen. Mariakerke is een wijk met veel verschillende woningen: rijwoningen, (half)open bebouwingen met en zonder voortuin of tuin, ze zijn er allemaal te vinden. In Muide-Meulestede is er dan weer een groter aandeel rijwoningen, maar er zijn ook kantoren, bedrijven en zelfs havenactiviteiten. 

Op basis van eerdere studies maken we een concreet actieplan voor deze twee wijken. Dat plan gaat verder dan technische oplossingen. Dit project onderzoekt ook hoe bewoners, verhuurders en bouwprofessionals overtuigd en ondersteund kunnen worden om zo vlot mogelijk om te schakelen naar wonen zonder fossiele brandstoffen.

Alle ervaringen die we in deze twee pilootwijken opdoen gebruiken we later in alle Gentse wijken.