Waarvoor kan je lenen en wat zijn de voorwaarden?

Afhankelijk van je inkomen kan je tot € 35.000 lenen aan 0% of 1,25%. De afbetalingstermijn is maximaal 20 jaar. Bekijk de details.

Opgepast: deze informatie is enkel van toepassing voor wie al vóór 1 januari 2021 eigenaar was van hun woning. Werd je later eigenaar, lees dan hier wat jouw opties zijn.

Wat zijn de voorwaarden?

De inkomensvoorwaarden zijn gebaseerd op je gezamenlijk belastbaar inkomen van het inkomstenjaar 3 jaar terug en op de voorwaarden van de Vlaamse Energielening. In 2022 geldt dus het aanslagbiljet van aanslagjaar 2020 waarop je de inkomsten van 2019 kan aflezen.

Wat zijn de voorwaarden voor de rentevoet?

Kan ik maximaal € 20.000 of € 35.000 lenen?

 • Je kan maximaal € 35.000 lenen als: je gezamenlijk belastbaar inkomen lager is dan € 51.740, vermeerderd met € 1.720 per persoon ten laste.
 • Is je gezamenlijk belastbaar inkomen € 51.740, vermeerderd met € 1.720 per persoon ten laste of hoger? Dan kan je maximaal € 20.000 lenen.

Kan ik mijn lening spreiden over maximaal 20 jaar of maximaal 10 jaar?

 • Je kan je lening spreiden over maximaal 20 jaar als: je gezamenlijk belastbaar inkomen lager is dan € 51.740, vermeerderd met € 1.720 per persoon ten laste.
 • Is je gezamenlijk belastbaar inkomen € 51.740, vermeerderd met € 1.720 per persoon ten laste of hoger? Dan kan je de lening maximaal 10 jaar laten lopen.

Voor welke werken kan je een energielening aangaan?

 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten
 • Muurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Luchtdichting en blowerdoortest
 • Energiezuinig ventilatiesysteem
 • Zuinige verwarmingsinstallatie
 • PV-zonnepanelen
 • Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
 • Energieopslagtechnieken en beheersystemen
 • Hemelwaterrecuperatie

Zolang er stadsbudget beschikbaar is en enkel als je gezamenlijk belastbaar inkomen lager is dan € 32.980 , vermeerderd met € 1.720 per persoon ten laste of je voldoet aan één van de andere voorwaarden van de prioritaire doelgroep voor de Vlaamse Energielening kan je ook lenen voor:

 • Elektriciteitswerken
 • Vochtweringswerken
 • Sanitair warm water en rioleringswerken

Is je gezamenlijk belastbaar inkomen € 51.740, vermeerderd met € 1.720 per persoon ten laste of hoger? Dan moet minstens één van de werken in je leningsaanvraag betrekking hebben op hernieuwbare energie, vraag meer informatie aan De Energiecentrale.

Reglementen en advies

De Energiecentrale kan Gentenaars heel wat leenmogelijkheden aanbieden door op maat de Vlaamse Energielening te combineren met de Gentse Energielening (bekijk het reglement van het extern verzelfstandigd agentschap VZW REGent).

Vraag steeds advies aan De Energiecentrale.