Energiepremies en energielening

Investeren in je woning is een slimme keuze. De energiepremies en -lening van de Stad Gent geven je een steuntje in de rug.

Denk je aan een betere verwarmingsinstallatie? Moeten je ramen vervangen worden of kan je dak nog wat meer isolatie gebruiken? De energiepremies en energielening van de Stad Gent geven je een steuntje in de rug.

De premies van de Stad Gent lopen tot eind december 2020.
Update 19 oktober 2020: Liepen je werken ook vertraging op door de coronacrisis?
Wie een goedgekeurde offerte van ten laatste 31 december 2020 kan voorleggen, kan de energiepremie van de stad Gent nog aanvragen tot 30 juni 2021.  

Bekijk de energiepremie voor

Daarnaast kan je ook een premie krijgen voor je groendak.

Het premieaanbod voor ondernemers en handelspanden kan je hier terugvinden.

Wie meer isoleert, krijgt een hogere premie

Energiezuinige renovatie laat zich niet alleen voelen op je energiefactuur en in je comfort, maar zorgt ook voor minder CO₂-uitstoot in de stad. Als klimaatstad legt Gent de lat voldoende hoog. Isoleer meteen voldoende, zo zit je goed voor de toekomst én je krijgt een hogere premie.

Een waaier aan premies voor elk huis in Gent

Elk huis in Gent kan rekenen op premies voor verschillende energiezuinige ingrepen. Moet je dak nog geïsoleerd worden? Zijn je ramen aan vervanging toe of wil je energiezuiniger verwarmen? Misschien ben je al een stap verder in de renovatie van je woning en denk je aan gevel- of vloerisolatie, vloerverwarming of een warmtepomp?

Tot een bepaald plafond kies je zelf voor welke energiezuinige ingre(e)pen je je premiebudget wil gebruiken. Het premieplafond is afhankelijk van je inkomen. Je sprokkelt een premiebedrag bijeen tot maximum € 2.500, € 1.500 of € 1.000. Voor de laagste inkomens gaan we nog een stap verder. Vraag een simulatie bij de Energiecentrale.

Ook voor huurwoningen...

Stad Gent heeft heel veel huurwoningen. Ook deze kunnen vaak een upgrade gebruiken. De premies voor de verschillende energiezuinige ingrepen kan je ook aanvragen voor je verhuurwoning, met een maximum van € 1.000 voor alle ingrepen samen. Wie verhuurt via een sociaal verhuurkantoor of het OCMW kan op nog meer steun rekenen, dit omdat die woningen er zijn voor Gentenaars met het laagste inkomen.

...en appartementen

Veel premies gelden zowel voor individuele ingrepen (vb. vervangen van het glas van enkel jouw appartement) als voor ingrepen aan gemeenschappelijke delen (vb. isolatie van het dak). Subsidies voor individuele energiezuinige werken vraag je individueel aan. Subsidies voor energiezuinige werken aan gemeenschappelijke delen, waarbij de factuur op naam van de VME of de syndicus staat, kan je op 2 manieren aanvragen: gemeenschappelijk of individueel. De Energiecentrale kan je hierbij begeleiden.

Werken aan vocht, elektriciteit of sanitair?

Deze werken worden door Stad Gent ondersteund met de premie woonkwaliteit. De meeste eigenaars (bewoners of verhuurders) van een woning in Gent kunnen deze premie aanvragen. Deze premie bedraagt 30% van de kostprijs met een maximum van € 1.000. De premie kan ook gebruikt worden voor een combinatie van verschillende werken. Eigenaars met een laag inkomen krijgen een extra stimulans om de woning te verbeteren.