De renometer

In het renometer-project onderzoeken we hoeveel energie je echt bespaart door je dak te isoleren of ramen te vervangen.

Je kan je geen kandidaat meer stellen voor een renometer

Onder het motto ‘Meten is weten’ zocht De Energiecentrale Gentenaars die energiezuinige ingrepen deden of zullen doen in hun huis. Deelnemers ontvangen een gratis toestel dat het gas- en elektriciteitsverbruik voor en na een renovatie meet en zichtbaar maakt.

 • Hoe verloopt het project verder?

  • De installateur van de renometer maakt een afspraak met de deelnemers tussen maart en juli 2022.
  • Met de app kunnen de Gentenaars hun energieverbruik vlot in het oog houden.
  • Gedurende 1 jaar monitoren we het energieverbruik van de deelnemers.
  • Tijdens dat jaar zullen er ontwikkelingen in de app worden uitgevoerd, zodat ze ook hun renovatie-ingrepen kunnen ingeven.
  • Na afloop van het project delen we de onderzoeksresultaten en mogen de deelnemers het monitoringsysteem houden.

Heb je nog vragen? Mail ons op renometer@stad.gent.

Waarom delen we renometers uit?

Onze missie is duidelijk: De Energiecentrale wil met persoonlijke renovatieadviezen het energieverbruik en de CO-uitstoot van onze stad doen dalen. Elke Gentenaar kan hierbij helpen.

Door samen te meten worden we slimmer en kunnen we steeds sterkere renovatieadviezen aan jullie geven. 

De renometer wordt ontwikkeld met steun van VLAIO