Schoolpoort Wasstraat-4-light.jpg

Duurzame mobiliteit

Voor een meer leefbare wijk

De wijk van de toekomst kent minder doorgaand verkeer, biedt meer plaats aan de fiets en is een stuk leefbaarder voor de bewoners. Auto’s maken optimaal gebruik van de R4, fietsers en openbaar vervoer krijgen een duidelijke plaats in de wijk. Samen met bewoners en handelaars zoeken we naar manieren om de straten veiliger te maken en de parkeerdruk in de wijken te verlagen. Dat maakt meteen ook dat de straat meer en meer als ontmoetingsruimte kan dienen.