Toegankelijkheidstoelage voor jeugdwerk

Jeugdverenigingen die inspanningen leveren rond toegankelijkheid, kunnen hiervoor een extra financiële ondersteuning krijgen.

Inhoud

Waar gaat het over?

Jouw jeugdvereniging maakt extra kosten om kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen of kinderen met een matige tot ernstige beperking te bereiken. Met deze inspanningen zorg je er voor dat jouw vereniging meer toegankelijk, betaalbaar, bereikbaar, begrijpbaar en bruikbaar wordt. De Jeugddienst steunt jouw vereniging, onder bepaalde voorwaarden, tot maximaal 1.431 euro per vereniging per jaar.

De Stad Gent biedt aan erkend en gesubsidieerd een aanvullende toelage indien voldoende kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen of kinderen met een matige tot ernstige beperking werden bereikt in het afgelopen werkingsjaar.

Wat zijn de voorwaarden?

Het jeugdwerkinitiatief dient

  • in voldoende mate beoogde groepen te bereiken;
  • hun bereik en de hiervoor geleverde inspanningen te rapporteren via het werkingsverslag

Hoeveel kost het?

De toelage voor het aanvangsjaar van dit reglement (2014) bedroeg 66 euro per bereikt lid met een maximum van 1336 euro voor de jeugdwerkinitiatieven. De actuele jaarlijkse geïndexeerde bedragen kan je verkrijgen via jeugdwerk@stad.gent

Welke stappen zijn er?

  1. Jeugdwerkverenigingen dienen elk jaar een werkingsverslag in. Om de toegankelijkheidstoelage aan te vragen, vul je het luik toegankelijkheid in het werkingsverslag in.
  2. Na het indienen van het werkingsverslag onderzoekt de Jeugddienst of je voor deze extra toelage in aanmerking komt.

Zijn er uitzonderingen?

Speelpleinwerkingen en werkingen voor  kansarme jeugd komen niet in aanmerking voor deze extra toelage.