Invuller gezocht voor gebouw Beekstraat 46F (Drongen)

De Stad Gent en sogent zoeken een nieuwe jeugdgerichte beheerder voor het voormalige jeugdhuis Chez Choseken in Drongen. Ben jij kandidaat?

Beekstraat 46F Drongen (vroegere Chez Choseken)

Wie zoeken we?

De Jeugddienst en sogent zoeken een organisatie die een jeugdgerichte en kwalitatieve invulling  wil geven aan het gebouw, hoofdzakelijk voor en door de doelgroep jeugd.
N
aast je eigen invulling stel je het gebouw minstens 12 maal per jaar ter beschikking voor jongerenevents (fuiven, optredens, toonmomenten, ...).


Wat vinden we zelf belangrijk?

Enthousiasme, een jeugdgerichte invulling van het gebouw, samenwerking met andere organisaties en het beheer van het gebouw.

Wat krijg je van ons?

Een locatie, een huursubsidie en ondersteuning doorheen het traject.

Heb je interesse?

We voorzien twee momenten voor een plaatsbezoek en rondleiding, op 26 maart of 11 april, telkens om 18 uur. Schrijf je in voor een plaatsbezoek 

Voor andere vragen mag je sturen naar jeugdwerk@stad.gent

Wil je je kandidaat stellen?

Neem hieronder de volledige Open Call door en dien het aanvraagformulier ten laatste in op 6/05/2024.

Het ingevulde kandidaatstellingsformulier stuur je via e-mail door  naar Laurens.Vanthournout@sogent.be en jeugdwerk@stad.gent met als titel ‘kandidatuurstelling gebouw Beekstraat - Drongen’.

Stel je kandidaat