Subsidies voor socio-culturele evenementen en feesten

Subsidies voor socio-culturele feesten, inclusief activiteiten georganiseerd door vaderlandslievende verenigingen en dekenijen.

Inhoud

Waar gaat het over?

Deze subsidie heeft tot doel het verenigingsleven en het sociale weefsel in Gent te versterken door financiële ondersteuning van feesten en recreatieve socio-culturele festiviteiten en evenementen die toegankelijk zijn voor het brede publiek en initiatieven die dergelijke feesten en socio-culturele festiviteiten realiseren.

Wat zijn de voorwaarden?

Aanvragers:

 • vzw;
 • feitelijke verenigingen;
 • één of meerdere individuele personen.

Activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd:

 • activiteit moet toegankelijk zijn voor een breed publiek;
 • activiteit moet gratis zijn;
 • activiteit moet plaatsvinden op het grondgebied Gent;
 • activiteit richt zich tot een grotere doelgroep dan de leden groep.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het bedrag is afhankelijk van het soort activiteit, de inkomsten en uitgaven van de activiteit en het beschikbare budget van Stad Gent. 

Meer info kan je terugvinden in het bijhorende reglement. Het reglement kan je terugvinden onderaan deze pagina, onder 'Regelgeving'.

Welke stappen zijn er?

Initiatiefnemers dienen, voor aanvang van hun activiteit, een uitgewerkte aanvraag in bij de Dienst Evenementen en Feesten.

Deze aanvraag bestaat uit:

 • een verantwoordingsnota over opzet, inhoud, programma en doelstelling van de activiteit;
 • een omschrijving van mede-organiserende instanties, de plaats, datum en tijdsverloop;
 • een budgettair overzicht;
 • een administratief document met adresgegevens van de organiserende instatie(s);
 • in geval de aanvrager een rechtspersoon is, een exemplaar van de statuten.

Zijn er uitzonderingen?

Komen niet in aanmerking:

 • indien men een subsidie ontvangt van een andere stadsdienst;
 • commerciële activiteiten;
 • activiteiten met een uitgesproken religieus of politiek karakter;
 • private activiteiten;
 • activiteiten die plaatsvinden binnen de Gentse Feesten;
 • activiteiten die georganiseerd worden door andere overheden.

Regelgeving