Wijk aan Zet: wijksubsidie - reglement en hoe aanvragen

Subsidie tot 2.500 euro voor kleine en grote bewonersinitiatieven in Gentse wijken.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De 'Wijk aan Zet'-subsidie wil wijkprojecten binnen Gent ondersteunen. Projecten die voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking voor een subsidie tot maximum 2.500 euro. Verschillende soorten projecten komen in aanmerking voor de subsidie. Heel wat initiatieven komen in aanmerking, zoals:

 • een verhalenfestival
 • een straat- of buurtfeest
 • een buurtfanfare of een parade door de wijk
 • een wijkkrant of website van buurtbewoners
 • ...

Ook voor structurele projecten met een looptijd van twee tot drie jaar kan de subsidie aangevraagd worden.

U kunt de subsidie tweemaal per jaar aanvragen: eenmaal in het begin van het jaar en eenmaal na de zomer. Een jury beoordeelt de ingediende projecten en kent de subsidie toe aan de projecten van hun keuze.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet het project aan deze voorwaarden:

 • uw project moet het buurtgevoel in de wijk verbeteren
 • uw project moet uitgaan van de bewoners van de wijk
 • de gevraagde subsidie moet in verhouding zijn met de kostprijs van het initiatief of project
 • uw project moet uiterlijk binnen 1 jaar uitgevoerd worden

De gedetailleerde lijst met voorwaarden vindt u terug in het reglement.

Bedrag

Een wijkjury beoordeelt alle aanvragen. In totaal kan een subsidie tot 2.500 euro worden toegekend per aanvraag.

Structurele initiatieven kunnen een goedkeuring krijgen voor maximaal drie jaar en kunnen bijgevolg driemaal 2.500 euro toegewezen krijgen.

Procedure

Aanvraag

U kunt de subsidie 'Wijk aan Zet' twee keer per jaar aanvragen:

 • eenmaal in het begin van het jaar (deadline: laatste werkdag februari)
 • eenmaal na de zomer (deadline: laatste werkdag september)

U kunt steeds voor één wijkinitiatief of -project de subsidie aanvragen. Zorg ervoor dat uw aanvraag:

 • volledig ingevuld is
 • voorzien is van de nodige handtekeningen
 • op tijd wordt ingediend
U kunt de subsidie op 2 manieren aanvragen:
Digitaal: hoe te werk gaan:
 • Download het 'Aanvraagformulier Wijk aan Zet september 2019'. Op die manier kunt u zich goed voorbereiden op alle vragen die u straks moet beantwoorden.
 • Download het document 'handtekeningen'. Ga met uw voorstel en dit formulier langs bij (minstens) 6 buurtbewoners. Laat hen hun naam, adres en handtekeningen invullen. Scan dit ingevulde document in, en sla het op. U dient het in de loop van uw digitale aanvraag mee te uploaden.
 • Download het document 'uitgaven en inkomsten'. Vul dit correct in. Scan het en sla het op. U dient het in de loop van uw digitale aanvraag mee te uploaden.
 • Ga naar het webformulier. Beantwoord stap voor stap de verschillende vragen. Deze zijn dezelfde als op de papieren versie. Wanneer gevraagd, upload de documenten 'handtekeningen' en 'uitgaven en inkomsten'.
Papieren versie: hoe te werk gaan?
Stad Gent, t.a.v. Dienst Ontmoeten en Verbinden
Botermarkt 1
9000 Gent

Beoordeling

Een wijkjury beoordeelt de ingediende aanvragen en adviseert het college van burgemeester en schepenen over het toekennen van de subsidie. Ze bestaat steeds uit:

 • 3-5 bewoners uit de wijk
 • 1-2 vertegenwoordigers van lokale verenigingen uit de wijk
 • 1-2 ambtenaren van Stad Gent die betrokken zijn bij de wijk

De jury neemt de volgende taken op:

 • ze gaat na of het initiatief of project voldoet aan de voorwaarden
 • ze formuleert een gunstig of ongunstig advies over de toekenning van de subsidie
 • ze bepaalt het bedrag van de subsidie en motiveert het gekozen bedrag
 • ze geeft tips voor de uitvoering van de actie

De adviezen van de jury worden aangevuld met de adviezen van Gebiedsgerichte Werking.

Beslissing

Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing over de toekenning van de subsidie 'Wijk aan Zet' op basis van de adviezen van de wijkjury en de Dienst Ontmoeten en Verbinden. De beslissing valt ten laatste 75 dagen na de deadline voor het indienen van de aanvragen. U ontvangt een verslag van de beslissing via de post ten laatste 90 dagen na de beslissing.

Uitbetaling

Uw subsidie werd goedgekeurd? Dan ontvangt u het toegekende bedrag ongeveer een maand voor de actie.