Subsidie voor de productiekosten van evenementen in openlucht

Evenementen coronaveilig organiseren brengt extra kosten met zich mee. Stad Gent betaalt tot 10.000 euro terug voor deze productiekosten.

Inhoud

Waar gaat het over?

Extra personeel voor bediening, een registratiesysteem opzetten, meer veiligheidspersoneel, aangepaste audio- en lichtinstallaties voorzien, grotere podia, extra sanitaire voorzieningen of een aparte in- en uitgang bouwen, …

Een evenement in openlucht coronaveilig organiseren brengt heel wat extra kosten met zich mee. Om ervoor te zorgen dat er voldoende kwalitatieve evenementen in openlucht kunnen blijven plaatsvinden, betaalt Stad Gent tot 70% van deze extra productiekosten terug. De subsidie kan oplopen tot 10.000 euro. 

Naast deze subsidie kunnen organisatoren ook nog steeds rekenen op de dienstverlening van het Uitleenpunt voor gratis feestmateriaal en gratis coronakits. Deze kits bevatten signalisatiemateriaal en de nodige hygiënische materialen om een evenement te kunnen organiseren.

Wat zijn de voorwaarden?

De subsidie is voorbehouden voor organisatoren van cultuur-, sport- en andere openluchtevenementen op het grondgebied van Gent.

Uiteraard moet het evenementen voldoen aan alle veiligheidsvoorwaarden van de Nationale Veiligheidsraad en Stad Gent.

De steun van Stad Gent moet vermeld worden op alle publicaties en vormen van publiciteit door ofwel het logo van Stad Gent op te nemen of “met de steun van Stad Gent” te vermelden.

De organisatie is ook verplicht om de regelgeving rond afvalpreventie en het serveren van dranken in wegwerpverpakking te volgen.  Alle info kan je terugvinden onder “afvalvrij feesten”.

De volledige voorwaarden kan je terugvinden in het subsidiereglement.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Stad Gent betaalt tot 70% van de gemaakte kosten terug. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het al of niet gratis zijn van het evenement en het maximum aantal toegelaten bezoekers.

Gratis evenementen

 • maximum 5000 euro voor evenementen tot 200 bezoekers
 • maximum 7500 euro voor evenementen tot 400 bezoekers
 • maximum 10.000 euro voor evenementen met meer dan 400 bezoekers

Betalende evenementen

 • maximum 2500 euro voor evenementen tot 200 bezoekers
 • maximum 3750 euro voor evenementen tot 400 bezoekers
 • maximum 5000 euro voor evenementen met meer dan 400 bezoekers

Wat heb je nodig om de subsidie aan te vragen?

 

 • een inschatting van de extra subsidiekosten
 • rijksregisternummer van de aanvrager
 • bankrekeningnummer waarop de subsidie kan gestort worden

Om de subsidie online aan te vragen heb je onderstaande nodig:

 • Identiteitskaart
 • Pincode van de identiteitskaart
 • e-ID lezer (of maak gebruik van een van de andere aanmeldopties)

Je kan het aanvraagformulier ook downloaden, invullen en ondertekend terug bezorgen aan de Dienst Feesten en Ambulante Handel via post of e-mail.

Welke stappen zijn er?

 1. De organisator dient minimum 6 weken op voorhand een aanvraag in. Dit kan online of door het aanvraagformulier door te mailen naar uitleenpunt@stad.gent.
 2. Dienst Feesten en Ambulante Handel onderzoekt of uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet waarna de dienst een advies opmaakt voor het college van burgemeester en schepenen. 
 3. Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag goed of af. 
 4. Na goedkeuring betaalt Stad Gent 70% van het voorziene subsidiebedrag. 
 5. Na afloop van uw evenementen, en dit na maximaal 2 maand, bezorgt u de Dienst Feesten en Ambulante Handel de nodige verantwoordingsstukken (betalingsbewijzen, facturen, ..), een inhoudelijk verslag over het bestede bedrag en een volledig en schematisch overzicht van de inkomsten en uitgaven met betrekking tot het evenement.
 6. Dienst Feesten en Ambulante Handel beoordeelt de verantwoordingsstukken en betaalt de resterende 30% uit. 

Zijn er uitzonderingen?

Deze verenigingen en organisaties komen niet in aanmerking voor deze subsidie:

 • overheidsbesturen
 • onderwijsinstellingen
 • verenigingen die meer dan 30.000 euro subsidie ontvangen van Stad Gent
 • vennootschappen die louter en alleen op winstuitkering gericht zijn
 • initiatieven met partijpolitieke doeleinden

Regelgeving

Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van de productiekosten voor evenementen in openlucht

Gelijkaardige producten