Meldingsformulier gebruik drone/RPAS grondgebied Stad Gent

Iedere vlucht met een drone/RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) Klasse 1A over het grondgebied van de Stad Gent moet gemeld worden.

Inhoud

Waar gaat het over?

De gemeenteraad heeft op 19 maart 2018 de wijziging van artikel 18 over het gebruik van drones boven het grondgebied van de stad Gent in het Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid goedgekeurd.

Alle vluchten boven het grondgebied Gent met een drone van klasse 1a moeten gemeld worden aan de politie via het meldformulier. 

Deze melding dient minstens 10 dagen* voor de datum van de vlucht ingevuld en bezorgd te worden aan pz.gent.doob.evenementen@police.belgium.eu (*In geval van onvoorziene omstandigheden kan een kortere termijn aanvaard worden).

Opgelet: deze meldingsplicht geldt enkel voor Klasse 1A drones. Dus niet voor recreatieve drones.

Wat zijn de voorwaarden?

Op de website van de Federale Overheid kan je meer informatie terugvinden over de verschillende types drone en de bijhorende regels. 

Regelgeving

Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid