Heb je nog een lopend dossier Wijk aan Zet?

Subsidie tot 2.500 euro voor kleine en grote bewonersinitiatieven in Gentse wijken.

Inhoud

Waar gaat het over?

In september 2019 vond de laatste oproep voor de wijksubsidie Wijk aan Zet plaats. Toen goedgekeurde eenmalige of meerjarige (2 tot 3 jaar) projecten kunnen dus volgens het advies van de jury uitgevoerd worden.

Je ontvangt het toegekende bedrag ongeveer een maand voor de actie.

Viel je Wijk aan Zet-initiatief door corona in het water? Geen nood, meld je uitstel aan de Dienst Ontmoeten en Verbinden.

Wat zijn de voorwaarden?

Uitstel is mogelijk onder deze voorwaarden:

  • Je initiatief vindt ten laatste plaats op 30 juni 2021. Als dit om welke reden ook niet kan, dan dien je het subsidiebedrag terug te betalen.

  • Je activiteit verloopt zoveel mogelijk volgens het originele concept en het advies van de jury.

  • Je activiteit zal pas kunnen doorgaan, als ze voldoet aan de geldende coronamaatregelen op dat moment. Op voorhand kan je jet COVID-veiligheidsrisico van je activiteit inschatten via het Covid Event Risk Model van de Vlaamse Overheid. Deze CERM-scan schat het risico in volgens een kleurcode, van hoog naar laag: rood, oranje of groen. Let wel: een groene kleurcode volgens deze CERM-scan betekent niet automatisch dat je Wijk aan Zet-activiteit kan doorgaan. Hiervoor is nog de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toelating van de Stad Gent nodig.     

  • Binnen de maand na het plaatsvinden van je initiatief bezorg je aan de Dienst Ontmoeten en Verbinden het financieel verslag, de afrekening en de bewijsstukken. Dit kan per post of per mail naar wijkaanzet@stad.gent Download het formulier boven-of onderaan deze pagina.

Zijn er uitzonderingen?

Nieuwe initiatieven die ontmoeten, samenleven en emancipatie bevorderen kunnen voortaan gesubsidieerd worden via Samen aan Zet. 

Gelijkaardige producten

Samen aan Zet: Vraag een subsidie aan