Meldingsformulier gebruik drone/RPAS grondgebied Stad Gent

Iedere vlucht met een drone/RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) Klasse 1A over het grondgebied van de Stad Gent moet gemeld worden.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De gemeenteraad heeft op 19 maart 2018 de wijziging van artikel 18 over het gebruik van drones boven het grondgebied van de stad Gent in het Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid goedgekeurd. Dit betekent dat: Alle vluchten met een drone/RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) Klasse 1 en 2 over het grondgebied van de Stad Gent dient gemeld te worden via een meldingsformulier.

Deze melding dient minstens 10 dagen* voor de datum van de vlucht ingevuld en bezorgd te worden aan pz.gent.doob.evenementen@police.belgium.eu (*In geval van onvoorziene omstandigheden kan een kortere termijn aanvaard worden).