Werkingstoelage jongerenbeweging

Iedere erkende jeugdvereniging krijgt jaarlijks een werkingstoelage.

Inhoud

Waar gaat het over?

Iedere jeugdvereniging krijgt jaarlijks een toelage voor de werking. Deze is afhankelijk van de werksoort. Voor jongerenbewegingen wordt een vaste toelage gehanteerd.

Wat zijn de voorwaarden?

Je bent erkend als een jongerenbeweging door de Stad Gent. Meer informatie over erkenning vind je hier.

Hoeveel bedraagt de werkingstoelage?

De werkingstoelage voor een jongerenbeweging bedraagt 1.197 euro voor het werkingsjaar 2019-2020. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Wat moet je doen?

Om deze toelage te krijgen moet je jaarlijks het werkingsverslag indienen.

Welke stappen zijn er?

Je krijgt deze werkingstoelage wanneer je erkend wordt als jeugdbeweging.