Aanbod van activiteiten

Klik op de titel van de activiteit voor meer info.
Activiteit aanvragen? U vindt het aanvraagformulier als u de activiteit open klikt.

tijdslijn

Doelgroep volwassenen

Veerkracht - Piekeren

Open Mind is een interactief bordspel waarbij je op een speelse manier bewust wordt van jouw kwaliteiten en die van jouw team. Het versterkt de veerkracht waardoor je als persoon en als groep sterker staat ten aanzien van de huidige maatschappelijk en professionele uitdagingen.
Het is een laagdrempelige manier om meer oplossingsgericht te leren denken.

Omschrijving
Zelfzorg en veerkracht gaan hand in hand. Als je er in slaagt om veerkrachtiger in het leven te staan, heb je minder kans op depressies/burn-out. Op die manier kan je ook meer betekenen voor anderen.
  De oplossingsgerichte principes die in het spel verwerkt zijn:
 -     Elke speler beschikt over hulpbronnen. Het spel stimuleert de bewustwording van de kwaliteiten en vaardigheden van elke speler.
-     Niet alleen de eigen hulpbronnen zijn belangrijk, maar ook de ontdekking hoe anderen een steunfiguur kunnen zijn.
-     Keuzevrijheid staat centraal, ondermeer in de keuze van startpunt, spelrichting en diepgang bij het beantwoorden van de vragen.
-     Elkaar aanvullen speelt als oplossingsgerichte techniek een centrale rol.
-     Er wordt gewerkt naar een gewenste situatie. In het hier-en-nu kijken we naar wat er al goed gaat, wat men wil behouden en wat men wil veranderen.

Opmerkingen
Het spel is toepasbaar in verschillende contexten zoals teams, klasgroepen, trainingsgroepen, families en therapeutische context.Open Mind bevordert oplossingsgerichte interactie binnen uw team.

Voldoet u niet aan de criteria opgelegd door de Stad Gent kan u zich nog steeds wenden tot OTIZ, om alsnog de prijzen en voorwaarden te kennen over dit aanbod. U kan hen bereiken via: otiz.gent@gmail.com. Meer info vindt u ook op hun website: www.otiz.be

Aantal deelnemers: 6-12
Duur: 2u
Prijs: gratis

Open Mind - oplossingsgericht interactiespelKlik hier om het inschrijvingsformulier in te vullen

Veerkracht

Via deze interactieve workshop, waarbij men zelf praat en luistert, worden er taboes rond geestelijke gezondheid doorbroken. Iedereen die te kampen heeft met geestelijke moeilijkheden, zowel hulpverleners als ‘cliënten, familieleden, buren, … kunnen aan de hand van deze workshop psychische kwetsbaarheid en hun ervaringen bespreekbaar maken.

Omschrijving
In deze workshop deelt men onderling ervaringen uit  en brengt ze uit de taboesfeer. Het is een project voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het is een noodzaak dat zij hun stem laten horen en een realistische blik op geestelijke gezondheidszorg bieden.
Via deze workshop laten we horen wat het betekent te leven met een psychische kwetsbaarheid. Ook laten we voelen hoe  krachtig en ook moeilijk de weg naar herstel is en hoe het taboe, dat heerst rond psychische moeilijkheden, kan doorwegen. 
De werkgroep belicht een ander beeld over geestelijke gezondheidszorg, en schetst een realistische en gezonde kijk op kwetsbaarheden waarmee iedereen te maken kan krijgen. 

Opmerkingen
Nood aan laptop, beamer, stoelen en tafels.
Voldoet u niet aan de criteria opgelegd door de stad Gent, kan u zich nog steeds wenden naar Werkgroep Ervaringsdelen om alsnog de prijzen en voorwaarden te kennen om te kunnen deelnemen aan dit aanbod. U kan hen bereiken via: werkgroepervaringsdelen@gmail.com

Aantal deelnemers: 5-15
Duur: 1-2u
Prijs: gratis

Ervaringsdelen door getuigenissen - Poco LocoKlik hier om het aanvraagformulier in te vullen

Stress - Burnout

In deze interactieve workshop gevuld met theorie, oefeningen en reflectiemomenten proberen we inzicht te creëren in wat mindfulness kan betekenen in ons leven en leggen we grondbeginselen uit gevolgd door tips om ze te kunnen toepassen.

Omschrijving
De laatste jaren is mindfulness een echte hype geworden. Er zijn echter nog vele vragen. Wat is mindfulness eigenlijk? Hoe kunnen we dit leren toepassen? Wat zijn de voordelen om meer mindfull te staan in het leven? Wat kan dit allemaal concreet voor u betekenen? Dit is slechts een handvol vragen die u zich kan stellen.In deze kennismakingsessie proberen we een antwoord te bieden op deze vragen en krijgt u een aantal tips  om er onmiddellijk mee aan de slag te gaan. 

Opmerkingen
Mogelijks nood aan beamer, computer met internetaansluiting en luidsprekers.

Aantal deelnemers: 8-15
Duur: 1,5u
Prijs: gratis

Kennismakingssessie mindfulnessKlik hier om het aanvraagformulier in te vullen

Depressieve gevoelens

In deze lezing gevolgd door een interactief groepsgesprek willen we het publiek bewust maken dat zwangerschap en bevalling niet enkel positieve gebeurtenissen zijn, maar ook  dat ze gepaard gaan met een verhoogde psychische kwetsbaarheid in de eerste maanden na de zwangerschap en mogelijks ook in de verdere toekomst.

Omschrijving
Zwangerschap en bevalling worden vaak omschreven in termen van rozengeur en manenschijn. Dit is maar één kant van het verhaal. Het is ook een periode van psychische kwetsbaarheid. Dat gaat van de nog vrij onschuldige babyblues tot postnatale depressie en postnatale psychose. Daar komt nog bovenop dat deze postnatale ziektebeelden soms de start blijken te zijn van een chronisch psychiatrische aandoening zoals de bipolaire stoornis.
Wat zijn babyblues? Wat is een postnatale depressie? Wat is een postnatale psychose? Wat is de weerslag op de relatie moeder-kind? Hoe kunnen deze postnatale ziektebeelden het startschot vormen van een chronisch psychiatrische aandoening? In deze sessie wordt een antwoord gegeven op deze vragen. Nadien wordt er aangestuurd op een  groepsgesprek onder elkaar, waarbij zowel ervaringen  worden uitgewisseld als visies/ meningen over dit thema. worden gedeeld. Er bestaat ook de mogelijkheid tot een persoonlijke getuigenis van de spreker.
Deze sessie wordt gegeven door Ups & Downs vzw.

Opmerkingen
Best te organiseren op een dinsdag- of donderdagavond of in het weekend.

Aantal deelnemers: 25-50
Duur: 2u
Prijs: gratis

Babyblues ups & downsKlik hier om het aanvraagformulier in te vullen

Stress - Burnout - Depressieve gevoelens

Uit onderzoek blijkt dat het vaak de meest geëngageerde en hardwerkende personen zijn die kampen met burn-out. Hoe komt het dat we plots een hevige daling in motivatie en energie ervaren? Hoe gaan we hier mee om en wat kunnen we er aan doen? 

Omschrijving
In deze workshop gaan we dieper in op de vroege detectie van een burn-out en zoeken we vooral hoe we die kunnen voorkomen. Wat is het verschil tussen overspanning en burn-out en hoe gaan wij in onze drukke levens om met stress?
Aan de hand van oplossingsgerichte methoden kan elke deelnemer zichzelf inschalen op het vlak van drive en werktevredenheid en leert men kleine stappen zetten richting positieve energie, gelukkig in het leven staan en zelfvertrouwen. De deelnemers formuleren zelf hun eigen gewenste doel en leren hoe de theorie omtrent preventie van burn-out toe te passen op hun eigen situatie.
Extra tips omtrent burn-out preventie vanuit de literatuur en praktijkervaring worden meegegeven.
Deze workshop is gericht naar alle mensen die willen leren hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen en hoe ze alert kunnen blijven voor signalen van burn-out. Na de workshop nemen de deelnemers concrete tips mee wat ze zelf kunnen doen om zich beter te voelen.
Een psychologe met Gentse praktijkervaring geeft uitleg.

Opmerkingen
Voldoet u niet aan de criteria opgelegd door de Stad Gent kan u zich nog steeds wenden tot OTIZ, om alsnog de prijzen en voorwaarden te kennen over dit aanbod. U kan hen bereiken via: otiz.gent@gmail.com. Meer info vindt u ook op onze website: www.otiz.be.

Aantal deelnemers: 10-20
Duur: 2u
Prijs: gratis

Burn-out preventieKlik hier om het aanvraagformulier in te vullen

Depressieve gevoelens

Binnen deze lezing/presentatie deelt docent Hans Meganck eigen ervaringen mee omtrent depressie en de behandeling ervan.  Hij vertelt over kwetsbaarheid voor depressie en hoe ermee om te gaan.

Omschrijving
Hans Meganck vertelt vanuit zijn persoonlijke ervaring met depressie en zijn achtergrond als docent Sociaal werk in de Arteveldehogeschool: 
Hoe verklaar ik mijn depressie (wat zijn mogelijke oorzaken) ?
Wat zijn de (mogelijke) gevolgen en hoe uiten deze zich ?
Wat leerde ik uit een behandeling (combinatie cognitieve en dialectische gedragstherapie, mindfulness,…) en wat is (voor mij) een goede behandeling ?
Hoe kijk ik (kritisch) naar de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen ?
Wat kan de samenleving leren van mensen met psychische problemen ?

Hans Meganck schreef ook het boek "Depressie, zorg voor kwetsbare mensen".

Opmerkingen
Graag ruim op voorhand data af te spreken.

Aantal deelnemers: 10-20
Duur: 1,5u
Prijs: gratis

Depressief, goede zorg voor kwetsbare mensenKlik hier om het aanvraagformulier in te vullen

veerkracht

Machtig-training is een life skill training gericht op groepen jongeren en hun omgeving. Het vertrekt van de competenties die jongeren hebben en stimuleert hen deze in zoveel mogelijke manieren en situaties in te zetten. Op deze manier wil het programma jongeren helpen meer ‘macht’ over hun gedrag en leven te krijgen.

Omschrijving
Het vertrekt van de verscheiden bekwaamheden, die jongeren hebben en stimuleert hen deze op zoveel mogelijke manieren en situaties in te zetten. Op deze manier wil het programma jongeren helpen meer ‘macht’ en 'inzichten' over hun gedrag en leven te krijgen.
Sociaal competent gedrag bestaat uit een ingewikkeld kluwen van bewuste, gevoelsmatige en vaardigheidsgebonden elementen, in relatie tot de levensechte situaties. Dat jongeren zich naar hun vaardigheden gedragen, hangt niet enkel af van hun mogelijkheden en kunnen, maar ook van concrete omstandigheden. Jongeren kunnen over alle nodige kennis, vaardigheden en gedragingen beschikken, maar slagen er vaak niet in om deze in een aantal situaties in te zetten. Hun kwaliteiten lijken, om verschillende redenen, “niet toegankelijk” of "onmiddellijk beschikbaar" op dat moment.
Het Machtig-programma slaagt er door een belevingsgerichte aanpak in ook minder verbale jongeren te bereiken. Het brengt hen door veel fysieke actie letterlijk in beweging en lokt hen uit om een aantal kwaliteiten te tonen in situaties waar ze dit niet steeds kunnen doen. Door het betrekken van relevante omgevingsfiguren en omkadering door psycho-educatie, wordt gewerkt aan het consolideren van deze kleine veranderingen en het overbrengen en spiegelen ervan naar het dagelijkse leven.

Opmerkingen
Elke mogelijke aanvraag vraagt om voorafgaand overleg mbt duidelijkheid ten aanzien van doelgroep, de praktische uitvoering (o. a.modaliteit van zaal), aanwezigheid begeleiding, nazorg edm.
Voldoet u niet aan de criteria opgelegd door de stad Gent, kan u zich nog steeds wenden naar CGG Eclips om alsnog de prijzen en voorwaarden te kennen om te kunnen deelnemen aan dit aanbod. U kan hen bereiken via: c.kino@cggeclips.be of via 09 233 58 58

Aantal deelnemers: 10-25
Duur: 1,5u
Prijs: gratis

Machtig-trainingKlik hier om het aanvraagformulier in te vullen

Veerkracht - Stress - Burnout - Depressieve gevoelens

Moeder of vader zijn, het is niet altijd gemakkelijk en zorgt ook voor stress. Dat is normaal. Deze sessie helpt ouders een evenwicht te vinden tussen alle druk op hun schouders en wat ze aankunnen. De kracht hiervoor halen ze uit zichzelf.

Omschrijving
Een kind hebben is steevast een verrijking in uw leven. Het is echter niet altijd gemakkelijk. Het brengt veel normale zorgen, moeilijke momenten en twijfels en stress met zich mee. Hierin ben je niet alleen!
Stresssfactoren in de opvoeding van je kind, en de kracht halen uit zichzelf om een gezond evenwicht te vinden wordt in deze sessie ruim belicht en besproken.
Concreet: 1 algemene sessie: wat is stress en hoe herken je het? wat kan je er aan doen?
+ mogelijkheid tot 3 aansluitende sessies over de ontwikkeling van je kind en stressfactoren in de opvoeding.  Steeds wordt gewerkt vanuit de vragen uit de groep!
Tolk wordt voorzien

Opmerkingen
Voldoet u niet aan de criteria opgelegd door de stad Gent, kan u zich nog steeds wenden naar CGG Eclips om alsnog de prijzen en voorwaarden te kennen om te kunnen deelnemen aan dit aanbod. U kan hen bereiken via: r.baudoncq@cggeclips.be of m.veranneman@cggeclips.be of via 09/233.91.42

Aantal deelnemers: 10-25
Duur: 1,5u - 2u
Prijs: gratis

Infosessie rond stress en ouderschapKlik hier om het inschrijvingsformulier in te vullen

 

Veerkracht

Deze interactieve workshop biedt handvatten om de 10 stappen van ‘Fit in je hoofd, goed in je vel’ thuis uit te testen. De workshop staat open voor Gentenaars vanaf 16 jaar.

Omschrijving
‘Fit in je hoofd, goed in je vel’ is een interactieve workshop die zich richt naar alle 16-plussers en volwassenen die hun eigen geestelijke gezondheid willen verbeteren. De 10 stappen van ‘Fit in je hoofd’ bevatten tips en weetjes voor een goed gevoel en een gezonde geest.
Meer info vind je op www.fitinjehoofd.be

Opmerkingen
Voldoet u niet aan de criteria opgelegd door de stad Gent, kan u zich nog steeds wenden naar Logo Gezond vzw om alsnog de prijzen en voorwaarden te kennen om te kunnen deelnemen aan dit aanbod. U kan hen bereiken via: cisca.verreyken@gezondplus.be of via 09 235 74 21

Aantal deelnemers: 10-25
Duur: 1,5u
Prijs: gratis

Fit in je hoofd, goed in je velKlik hier om het inschrijvingsformulier in te vullen

Angst

Deze infosessie leert hoe je je probleem stap voor stap kunt aanpakken. Elke stap binnen het ontstaan van een probleem, gepaard gaande met angst, wordt onder de loep genomen.

Omschrijving
Deze geanimeerde infosessie wordt gegeven door Bart De Saeger, klinisch psycholoog – gedragstherapeut en coördinator Vlaams angstcentrum en Peter Lambert, acteur.
Tijdens deze infosessie illustreren Bart De Saeger en Peter Lambert op bijzondere wijze hoe angsten ontstaan, wat angsten met je doen, maar vooral hoe je ze kunt overwinnen.

Opmerkingen
Deze lezing is bedoeld om voor een grote groep mensen te organiseren. 
Voldoet u niet aan de criteria opgelegd door de stad Gent, kan u zich nog steeds wenden naar CM Midden Vlaanderen om alsnog de prijzen en voorwaarden te kennen om te kunnen deelnemen aan dit aanbod. U kan hen bereiken via: gezondheidspromotie.mvl@cm.be

Aantal deelnemers: 50-100
Duur: 2u
Prijs: gratis

Angsten overwinnenVul het aanvraagformulier in

Stress

Dit Mindfulness programma voor ouders is wetenschappelijk onderbouwd. Onderzoek toonde positieve effecten aan in de eigen stressregulatie van de ouders, de ervaren stress in de opvoeding, meer positieve opvoedingsvaardigheden, meer co-parenting, mindfulness vaardigheden, minder overreactiviteit en impulsiviteit in opvoeding. En bovendien steeg het welbevinden niet alleen van de ouder maar ook van het kind!

Omschrijving
Het wordt vaak gezegd dat ouderschap de moeilijkste job is die er bestaat. Dit is geen onderschatting, kinderen opvoeden is een van de moeilijkste taken die we het hoofd dienen te bieden.
Ouders ervaren vaak veel stress in het opvoeden van hun kinderen. We hollen van de school naar de crèche naar de opvang en de muziekschool of tekenles. En we kampen dan nog eens met schuldgevoelens dat we het niet goed genoeg doen. Alles om onze kinderen het beste te bieden.
Maar we lopen onze eigen grenzen voorbij.  En dit is ten koste van je eigen welbevinden en energie en wat uiteindelijk ook je kinderen zal beïnvloeden. Dus tijd om voor jezelf te zorgen, zowel jijzelf als je kinderen hebben hier baat bij! In de mindfulness cursus voor ouders leer je je eigen grenzen voelen, ervaren dat je goed genoeg bent en dat je helemaal niet alleen staat in deze dagelijkse strijd. Je leert praktische tools om de dagelijkse stress te overleven en (terug) in verbinding staan met je kind(eren).

Opmerkingen:
Deze sessie wordt bij voorkeur georganiseerd op Virgniastraat 42, Gent. Andere locaties zijn bespreekbaar.  

Aantal deelnemers: min 7 - max 12 ouders.
Duur: 2u
Prijs: gratis

Kennismakingsles mindfulness voor oudersVul het aanvraagformulier in

Doelgroep jongeren

Veerkracht

Deze interactieve workshop biedt handvatten om de 10 stappen van ‘Fit in je hoofd, goed in je vel’ thuis uit te testen. De workshop staat open voor Gentenaars vanaf 16 jaar.

Omschrijving
‘Fit in je hoofd, goed in je vel’ is een interactieve workshop die zich richt naar alle 16-plussers en volwassenen die hun eigen geestelijke gezondheid willen verbeteren. De 10 stappen van ‘Fit in je hoofd’ bevatten tips en weetjes voor een goed gevoel en een gezonde geest.
Meer info vind je op www.fitinjehoofd.be

Opmerkingen
Voldoet u niet aan de criteria opgelegd door de stad Gent, kan u zich nog steeds wenden naar Logo Gezond vzw om alsnog de prijzen en voorwaarden te kennen om te kunnen deelnemen aan dit aanbod. U kan hen bereiken via: cisca.verreyken@gezondplus.be of via 09 235 74 21

Aantal deelnemers: 10-25
Duur: 1,5u
Prijs: gratis

Fit in je hoofd, goed in je velVul het aanvraagformulier in

veerkracht

Machtig-training is een life skill training gericht op groepen jongeren en hun omgeving. Het vertrekt van de competenties die jongeren hebben en stimuleert hen deze in zoveel mogelijke manieren en situaties in te zetten. Op deze manier wil het programma jongeren helpen meer ‘macht’ over hun gedrag en leven te krijgen.

Omschrijving
Het vertrekt van de verscheiden bekwaamheden, die jongeren hebben en stimuleert hen deze op zoveel mogelijke manieren en situaties in te zetten. Op deze manier wil het programma jongeren helpen meer ‘macht’ en 'inzichten' over hun gedrag en leven te krijgen.
Sociaal competent gedrag bestaat uit een ingewikkeld kluwen van bewuste, gevoelsmatige en vaardigheidsgebonden elementen, in relatie tot de levensechte situaties. Dat jongeren zich naar hun vaardigheden gedragen, hangt niet enkel af van hun mogelijkheden en kunnen, maar ook van concrete omstandigheden. Jongeren kunnen over alle nodige kennis, vaardigheden en gedragingen beschikken, maar slagen er vaak niet in om deze in een aantal situaties in te zetten. Hun kwaliteiten lijken, om verschillende redenen, “niet toegankelijk” of "onmiddellijk beschikbaar" op dat moment.
Het Machtig-programma slaagt er door een belevingsgerichte aanpak in ook minder verbale jongeren te bereiken. Het brengt hen door veel fysieke actie letterlijk in beweging en lokt hen uit om een aantal kwaliteiten te tonen in situaties waar ze dit niet steeds kunnen doen. Door het betrekken van relevante omgevingsfiguren en omkadering door psycho-educatie, wordt gewerkt aan het consolideren van deze kleine veranderingen en het overbrengen en spiegelen ervan naar het dagelijkse leven.

Opmerkingen
Elke mogelijke aanvraag vraagt om voorafgaand overleg mbt duidelijkheid ten aanzien van doelgroep, de praktische uitvoering (o. a.modaliteit van zaal), aanwezigheid begeleiding, nazorg edm.
Voldoet u niet aan de criteria opgelegd door de stad Gent, kan u zich nog steeds wenden naar CGG Eclips om alsnog de prijzen en voorwaarden te kennen om te kunnen deelnemen aan dit aanbod. U kan hen bereiken via: c.kino@cggeclips.be of via 09 233 58 58

Aantal deelnemers: 10-25
Duur: 1,5u
Prijs: gratis

Machtig-trainingVul het aanvraagformulier in

 

 

 

Stress

Mindfulness kan jouw kind leren om met meer zelfvertrouwen in het leven te staan. Mindfulness kan ondersteuning bieden bij spanning en stressklachten, piekeren, angsten, woede en frustratie, slaapproblemen, concentratieproblemen, laag zelfbeeld, sociale moeilijkheden...

Omschrijving
Kinderen staan vaak onder veel stress.

Lisa (10j): “Ik voel me niet goed genoeg. De kinderen in mijn klas pesten mij. Mijn juf zegt dat ik te druk ben en thuis maak ik te veel ruzie met mijn broer. Ik voel me soms zo boos, maar ook zo verdrietig en alleen.”

Hoe leren we onze kinderen meer in zichzelf te geloven en zichzelf graag zien? Heeft jouw kind ook veel stress? Moeilijk om te slapen? Zit het hoofd ook zo vol? Of wordt hij/zij gepest? Veel kinderen hebben het eens lastig! Mindfulness kan hierbij helpen.

Lou (6j): “De boom-oefening vond ik leuk. Het is storm en iedereen zijn armen zwieren rond als takken in de wind. Maar mijn boom staat ook stevig tijdens de storm. Ik denk aan de boom als ik bang word.”
Heleen (8j): “Grommy gedachten zijn niet zo fijn. Grommy zegt stoute dingen tegen mij zodat ik snel boos word. Ik heb mijn broer dan eens geslagen. Maar nu leer ik dat ik Grommy niet moet geloven!”

Opmerkingen:
Deze sessie wordt bij voorkeur georganiseerd op Virgniastraat 42, Gent. Andere locaties zijn bespreekbaar.  

Aantal deelnemers: min 5 ouder-kind koppels - max 6 ouder-kind koppels
Duur: 1,5u
Prijs: gratis

Kennismakingsles Mindfulness 6 tot 9 jaarVul het aanvraagformulier in

Kennismakingsles Mindfulness kinderen 6-9 jaarVul het aanvraagformulier in

Stress

Mindfulness kan jouw kind leren om met meer zelfvertrouwen in het leven te staan. Mindfulness kan ondersteuning bieden bij spanning en stressklachten, piekeren, angsten, woede en frustratie, slaapproblemen, concentratieproblemen, laag zelfbeeld, sociale moeilijkheden...

Omschrijving
Kinderen staan vaak onder veel stress.

Lisa (10j): “Ik voel me niet goed genoeg. De kinderen in mijn klas pesten mij. Mijn juf zegt dat ik te druk ben en thuis maak ik te veel ruzie met mijn broer. Ik voel me soms zo boos, maar ook zo verdrietig en alleen.”

Hoe leren we onze kinderen meer in zichzelf te geloven en zichzelf graag zien? Heeft jouw kind ook veel stress? Moeilijk om te slapen? Zit het hoofd ook zo vol? Of wordt hij/zij gepest? Veel kinderen hebben het eens lastig! Mindfulness kan hierbij helpen.

Stan (12j): “Ik vond het eerst maar vreemd. Zo stil zitten en je buik voelen. Maar toen werd het heel rustig. Die avond lukte het om goed te slapen en had ik minder ruzie thuis!”

Opmerkingen:
Deze sessie wordt bij voorkeur georganiseerd op Virgniastraat 42, Gent. Andere locaties zijn bespreekbaar.  

Aantal deelnemers: min 7 - max 12 kinderen (zonder ouders)
Duur: 1,5u
Prijs: gratis

Kennismaking Mindfulness 9 tot 12 jaarVul het aanvraagformulier in

Doelgroep senioren

Veerkracht

Gelukkig ouder worden is niet altijd vanzelfsprekend. In deze sessie leer je hoe het kan. De workshop zoomt in op ‘gezond ouder worden’.

Omschrijving
Ouder worden verandert je leven en met deze nieuwe invloeden moet je leren omgaan. De sessie is gekoppeld aan de ‘10 tips om fit in je hoofd te blijven’. Al doende maak je er kennis mee en ook hoe je ze kan gebruiken in je dagelijkse leven. 
Deze sessie is bedoeld voor senioren.

Opmerkingen
Voorzien van een beamer, computer en eventueel internet om de website te overlopen.  
Meer info: www.fitinjehoofd.be
Voldoet u niet aan de criteria opgelegd door de stad Gent, kan u zich nog steeds wenden naar Logo Gezond+ vzw om alsnog de prijzen en voorwaarden te kennen om te kunnen deelnemen aan dit aanbod. U kan hen bereiken via: cisca.vandereyken@gezondplus.be of via de telefoon op het nummer: 09 235 74 21

Aantal deelnemers: 15-35
Duur: 1,5u
Prijs: gratis

Geestelijk gezond ouder wordenVul het aanvraagformulier in

Verlies - rouw

In onze cultuur zie je dat verdriet vaak ontlopen wordt. De mensen durven het vaak niet ter sprake te brengen. In deze lezing pleit hoogleraar Manu Keirse voor meer openheid over het rouwen en het verlies van een dierbare. Volgens hem zal dit uitmonden in minder geweld en meer verbondenheid.

Omschrijving
Hoe gaan we om met afscheid? Hoe verwerken we verdriet? Hoe maken we het rouwproces door? In deze lezing wordt verduidelijkt dat het omgaan met verlies, het doormaken van rouw en het verwerken van verdriet, niet altijd maatschappelijk erkend wordt. Het verlies van een kind, de geboorte van een kind met een handicap, een miskraam... wordt zeer concreet besproken. Soms loopt het immers anders in het leven dan je had verwacht. Vragen als: Is het normaal dat iemand na drie jaar nog steeds verdrietige momenten heeft? Rouwen mannen anders dan vrouwen? Bestaat er gevaar je te nestelen in het verdriet? Vermijd je niet beter het onderwerp? Hoe je met al deze en nog vele andere vragen kan omgaan als hulpverlener, ouder, mantelzorger, vrijwilliger... wordt uitvoerig besproken. 

Opmerkingen
Dit is een activiteit die bedoeld is voor een grote groep. 

Aantal deelnemers: 50-150
Duur: 2u
Prijs: gratis

Omgaan met verlies en verdrietVul het aanvraagformulier in

Veerkracht

De deelnemers wisselen ervaringen en tips uit over ‘het zich goed in je vel voelen’. De lesgever biedt handvatten aan om te werken aan de eigen veerkracht. 

Omschrijving
Vanaf 60 jaar verandert er wel wat in ons leven. Ons lichaam voelt niet meer hetzelfde aan als toen we jonger waren, onze rol in de samenleving verandert door het pensioen, we worden geconfronteerd met verlies van vrienden of geliefden, we hebben meer vrije tijd dan voorheen, … 
Het Vlaamse Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie biedt in samenwerking met de Vlaamse Logo’s en met steun van de Vlaamse overheid de kans aan zestigplussers om samen met leeftijdsgenoten te onderzoeken hoe men deze uitdagingen aanpakt. Men kan anderen inspireren door mee te delen hoe men met een bepaalde uitdaging omgaat, of men kan zelf al luisterend nuttige tips oppikken.
Groepssessies werden hierrond ontwikkeld en worden begeleid door een speciaal daartoe opgeleide 60-plusser. Een sessie bestaat voornamelijk uit het uitwisselen van ervaringen, stilstaan bij de uitdagingen om ouder te worden of uit iets meer actiegerichte onderdelen. 
De groep volgt eerst de basissessie ‘Oud is niet out’ en beslist vervolgens welke andere themasessie(s) men als groep nog wil volgen. Het is belangrijk dat zeker één vervolgsessie georganiseerd wordt. Naast het doel om de veerkracht en het vermogen tot zelfzorg te bevorderen, speelt het groepsgevoel een belangrijke rol tijdens deze sessies. 
Doordat Zilverwijzer uit verschillende sessies in groep bestaat, ontstaat de kans om nieuwe mensen te leren kennen en sociale contacten te onderhouden. Uit vorige sessies zijn er groepen ontstaan die nu nog regelmatig afspreken.
Na een basissessie hebben de deelnemers de keuze uit 5 opvolgsessies: 
-Basissessie ‘Oud is niet out!’
-Sessie ‘Geven & nemen’
-Sessie ‘In beweging’
-Sessie ‘De boog kan niet altijd gespannen staan’
-Sessie ‘Samen sterk’
-Sessie ‘Nooit te oud om te leren’

Opmerkingen
Nood aan beamer en laptop. Indien mogelijk te voorzien door de organisatie.De organisatie kan vooraf zelf ook het gewenste aantal sessies vastleggen.  Voldoet u niet aan de criteria opgelegd door de stad Gent, kan u zich nog steeds wenden naar Logo Gezond vzw om alsnog de prijzen en voorwaarden te kennen om te kunnen deelnemen aan dit aanbod. U kan hen bereiken via: cisca.vandereyken@gezondplus.be of via 09 235 74 21

Aantal deelnemers: 8-10
Duur: 1,5u per sessie
Prijs: gratis

ZilverwijzerVul het aanvraagformulier in

Angst

Deze infosessie leert hoe je je probleem stap voor stap kunt aanpakken. Elke stap binnen het ontstaan van een probleem, gepaard gaande met angst, wordt onder de loep genomen.

Omschrijving
Deze geanimeerde infosessie wordt gegeven door Bart De Saeger, klinisch psycholoog – gedragstherapeut en coördinator Vlaams angstcentrum en Peter Lambert, acteur.
Tijdens deze infosessie illustreren Bart De Saeger en Peter Lambert op bijzondere wijze hoe angsten ontstaan, wat angsten met je doen, maar vooral hoe je ze kunt overwinnen.

Opmerkingen
Deze lezing is bedoeld om voor een grote groep mensen te organiseren. 
Voldoet u niet aan de criteria opgelegd door de stad Gent, kan u zich nog steeds wenden naar CM Midden Vlaanderen om alsnog de prijzen en voorwaarden te kennen om te kunnen deelnemen aan dit aanbod. U kan hen bereiken via: gezondheidspromotie.mvl@cm.be

Aantal deelnemers: 50-100
Duur: 2u
Prijs: gratis

Angsten overwinnenVul het aanvraagformulier in

Doelgroep Etnisch Culturele Minderheden

Veerkracht - Stress - Burnout - Depressieve gevoelens - Verlies - Rouw - Identiteit - Heimwee - Angst - Piekeren


Samenvatting

Mind-Spring is een groepscursus voor mensen met een migratie-achtergrond om de mentale veerkracht te versterken.

Omschrijving

Mind Spring is een Vlaams erkende groepscursus waarin volgende onderwerpen aan bod komen: het herkennen van stress en het omgaan ermee, omgaan met rouw en verlies, het maken van toekomstplannen en het versterken van je eigen kracht.

 

Interactieve cursus met oefeningen. Je ontmoet anderen  in de groep en werkt samen aan je toekomst door te leren van elkaar. Er gaan nieuwe deuren open!

Deze cursus staat open voor iedereen met een migratiegeschiedenis: vluchtelingen, asielzoekers en 'oudkomers' en wordt gegeven in de eigen taal door een specifiek daarvoor opgeleide, ervaren trainer die zelf een migratie-achtergrond heeft.

Na afloop krijgt elke deelnemer een attest (voor de reeks van 6  lessen).

Opmerkingen
Doelgroep = mensen met een migratie-achtergrond. Dat kunnen asielzoekers zijn, vluchtelingen, of ‘oudkomers’. Het gaat steeds om een groep met één gemeenschappelijke taal, dat kan de moedertaal zijn (aanbod mogelijk in een tiental talen) of een contacttaal (Engels, Frans, Arabisch).
Nood aan een rustige ruimte met bord of flipover.

Aantal deelnemers: 8-14
Duur: 6 x 2u per groep (ev. ook verkorte versie mogelijk van 3 x 2u30-3u per groep)
Prijs: gratis

Vul hier het aanvraagformulier voor Mindspring inKlik hier

Veerkracht - Stress - Burnout - Depressieve gevoelens

Moeder of vader zijn, het is niet altijd gemakkelijk en zorgt ook voor stress. Dat is normaal. Deze sessie helpt ouders een evenwicht te vinden tussen alle druk op hun schouders en wat ze aankunnen. De kracht hiervoor halen ze uit zichzelf.

Omschrijving
Een kind hebben is steevast een verrijking in uw leven. Het is echter niet altijd gemakkelijk. Het brengt veel normale zorgen, moeilijke momenten en twijfels en stress met zich mee. Hierin ben je niet alleen!
Stresssfactoren in de opvoeding van je kind, en de kracht halen uit zichzelf om een gezond evenwicht te vinden wordt in deze sessie ruim belicht en besproken.
Concreet: 1 algemene sessie: wat is stress en hoe herken je het? wat kan je er aan doen?
+ mogelijkheid tot 3 aansluitende sessies over de ontwikkeling van je kind en stressfactoren in de opvoeding.  Steeds wordt gewerkt vanuit de vragen uit de groep!
Tolk wordt voorzien

Opmerkingen
Voldoet u niet aan de criteria opgelegd door de stad Gent, kan u zich nog steeds wenden naar CGG Eclips om alsnog de prijzen en voorwaarden te kennen om te kunnen deelnemen aan dit aanbod. U kan hen bereiken via: r.baudoncq@cggeclips.be of m.veranneman@cggeclips.be of via 09/233.91.42

Aantal deelnemers: 10-25
Duur: 1,5u - 2u
Prijs: gratis

Stress en ouderschap - vul hier hetaanvraagformulier inKlik hier

Doelgroep hulpverleners

Veerkracht

Dagelijkse stress en levensgebeurtenissen vragen heel wat van onszelf. Hoe blijf je overeind en draag je zorg voor jezelf? Hoe blijven je batterijen opgeladen?

Omschrijving
Als medewerker van de gemeente, het OCMW, CLB of andere organisatie ben je elke dag druk in de weer om je dienstverlening zo kwaliteitsvol mogelijk te maken. Dat geeft veel voldoening, maar vraagt ook veel van jou als persoon. Hoe draag je zorg voor jezelf? Hoe blijven jouw batterijen opgeladen zodat je motivatie en energie om te zorgen voor de ander niet uitgeput raken.
Tijdens deze workshop wisselen we ervaringen uit op basis van concrete casussen en onze eigen situatie. We maken ook kennis met Marijke doorheen cruciale fasen in haar leven. Wie weet herken je haar situatie? Misschien zou jij anders reageren?
Het is heel normaal  om af en toe eens een mindere dag te hebben. Deze workshop helpt je om beter om te gaan met alledaagse situaties en je veerkracht te versterken. Ze zijn de beschermende factoren die bijdragen tot je geestelijke gezondheid. Want je kan pas zorg dragen voor een ander, als je ook zorg draagt voor jezelf. 

Opmerkingen
Noodzakelijk: beamer, computer, eventueel internet om de website te overlopen.
Wie niet in aanmerking komt voor de organisatie van deze sessie binnen het project Blijf er niet mee zitten van Stad Gent kan steeds contact opnemen met Logo Gezond+ via cisca.vandereyken@gezondplus.be.

Aantal deelnemers: minstens 10 - maximum 20
Duur:  3u
Prijs: gratis
Doelgroep: Medewerkers van een lokaal bestuur, CLB of organisatie met een hulpverlenende functie

Zorgen voor jezelf en de ander - aanvraagformulierKlik hier

Veerkracht - Piekeren

Open Mind is een interactief bordspel waarbij je op een speelse manier bewust wordt van jouw kwaliteiten en die van jouw team. Het versterkt de veerkracht waardoor je als persoon en als groep sterker staat ten aanzien van de huidige maatschappelijk en professionele uitdagingen.
Het is een laagdrempelige manier om meer oplossingsgericht te leren denken.

Omschrijving
Zelfzorg en veerkracht gaan hand in hand. Als je er in slaagt om veerkrachtiger in het leven te staan, heb je minder kans op depressies/burn-out. Op die manier kan je ook meer betekenen voor anderen.
  De oplossingsgerichte principes die in het spel verwerkt zijn:
 -     Elke speler beschikt over hulpbronnen. Het spel stimuleert de bewustwording van de kwaliteiten en vaardigheden van elke speler.
-     Niet alleen de eigen hulpbronnen zijn belangrijk, maar ook de ontdekking hoe anderen een steunfiguur kunnen zijn.
-     Keuzevrijheid staat centraal, ondermeer in de keuze van startpunt, spelrichting en diepgang bij het beantwoorden van de vragen.
-     Elkaar aanvullen speelt als oplossingsgerichte techniek een centrale rol.
-     Er wordt gewerkt naar een gewenste situatie. In het hier-en-nu kijken we naar wat er al goed gaat, wat men wil behouden en wat men wil veranderen.

Opmerkingen
Het spel is toepasbaar in verschillende contexten zoals teams, klasgroepen, trainingsgroepen, families en therapeutische context.Open Mind bevordert oplossingsgerichte interactie binnen uw team.

Voldoet u niet aan de criteria opgelegd door de Stad Gent kan u zich nog steeds wenden tot OTIZ, om alsnog de prijzen en voorwaarden te kennen over dit aanbod. U kan hen bereiken via: otiz.gent@gmail.com. Meer info vindt u ook op hun website: www.otiz.be

Aantal deelnemers: 6-12
Duur: 2u
Prijs: gratis

Open Mind - aanvraagformulierKlik hier

Veerkracht - Depressieve gevoelens - Identiteit - Heimwee - Angst - Piekeren

Vormingssessie (éénmalig) voor beroepskrachten die regelmatig in contact komen met mensen met een migratiegeschiedenis. Werkvormen worden aangeleerd die ingezet kunnen worden bij mensen die met (migratie-)stress te maken hebben.

Omschrijving
Tijdens deze sessie maken hulpverleners kennis met Mind-Spring. Mind Spring is een groepscursus over mentale veerkracht, het herkennen van stress en het omgaan ermee, omgaan met rouw en verlies, en het versterken van je eigen kracht. Mind Spring is bedoeld voor mensen met een migratie-achtergrond (incl. vluchtelingen/asielzoekers), om hen te helpen spreken over hun trauma-ervaring en ook vooruit te helpen kijken naar de toekomst.
Tevens worden een aantal werkvormen ingeoefend die geintegreerd kunnen worden in de eigen werking.

Opmerkingen
Indien gewenst wordt de bijeenkomst mede gegeven door een gecertificeerde Mind Springtrainer. Dit is iemand die zelf ook een migratie-achtergrond heeft (al/niet als vluchteling) en een specifieke opleiding volgde om trainer te worden.
Deze cursus wordt georganiseerd i.s.m. IN-Gent. Voldoet u niet aan de criteria opgelegd door de stad Gent, kan u zich nog steeds wenden naar IN-Gent om alsnog de prijzen en voorwaarden te kennen om te kunnen deelnemen aan dit aanbod. U kan hen bereiken via: desiree.derksen@ingent.be of via 09 224 17 18.

Aantal deelnemers: 8-14
Duur: 2 - 3u
Prijs: gratis
Vormingssessie Mind-Spring: aanvraagformulierKlik hier

Veerkracht

Deze interactieve ervaringsworkshop reikt hulpverleners, wijkwerkers, maatschappelijk werkers en welzijnswerkers concrete handvatten aan en geeft praktische tips omtrent positieve gespreksvoering om mee te nemen naar de eigen praktijk.

Omschrijving
Werken met mensen geeft energie en… vraagt ook veel energie. Tijdens deze workshop gaan we samen op zoek naar passende antwoorden op volgende vragen:
Hoe blijf jij aandacht hebben voor de kwaliteiten en sterktes van jouw mensen?
Hoe blijf jij hoop binnenbrengen in de gesprekken die je voert met mensen?
Hoe kunnen we dit blijven doen?
Hoe kunnen we elkaar als “werkers” hierin versterken?

Opmerkingen
Voldoet u niet aan de criteria opgelegd door de stad Gent, kan u zich nog steeds wenden naar CGG Eclips om alsnog de prijzen en voorwaarden te kennen om te kunnen deelnemen aan dit aanbod. U kan hen bereiken via: l.vereecke@cggeclips.be of via 09 235 22 41

Aantal deelnemers: 8-14
Duur: 2 - 3u
Prijs: gratis

Aanvraagformulier Positieve gespreksvoeringKlik hier

Identiteit - Heimwee

In deze lezing wordt heimwee bij personen met een migratieachtergrond uiteengezet aan de hand van boeiende fragmenten gevolgd door een debat in groep.

Omschrijving
Dilemma rond terugkeer naar het thuisland.  Wat zit er achter? Wat zijn de gevolgen? Wat zijn de beweegredenen? In deze lezing tracht de lesgever de doelgroep te informeren, te sensibiliseren en de situatie van ECM senioren te doen begrijpen. Tijdens de lezing maat de lesgever gebruik van fragmenten waarop een debat volgt.

Opmerkingen
Graag feedback geven.
Voldoet u niet aan de criteria opgelegd door de stad Gent, kan u zich nog steeds wenden naar OCMW Gent om alsnog de prijzen en voorwaarden te kennen om te kunnen deelnemen aan dit aanbod. U kan hen bereiken via: els.deganck@ocmwgent.be of via 09 266 38 09

Aantal deelnemers: 10-20
Duur: halve dag
Prijs: gratis

Heimwee na migratie: aanvraagformulierKlik hier

Verlies - Rouw

Tijdens deze interactieve workshop voor hulpverleners die werken met ouderen in rouw is er voordracht met ruimte voor ervaringsuitwisseling. We doelen op het krijgen van inzicht op rouwprocessen bij ouderen als het leren omgaan met rouw bij ouderen.

Omschrijving
Eerste deel is psycho-educatie: we staan stil bij rouwprocessen in het algemeen en wat daarin verschillend is bij ouderen.
In het tweede deel kunnen de deelnemers ervaringen uitwisselen.
Voor hulpverleners is er ruimte om tips te krijgen en onderling uit te wisselen.
Voor ouderen zelf is dit deel bedoeld om ervaringen te delen met lotgenoten.

Opmerkingen
Voldoet u niet aan de criteria opgelegd door de stad Gent, kan u zich nog steeds wenden naar OCMW Gent om alsnog de prijzen en voorwaarden te kennen om te kunnen deelnemen aan dit aanbod. U kan hen bereiken via: els.aerssens@ocmwgent.be of via muriel.milleville@ocmwgent.be of via 09 266 95 39

Aantal deelnemers: 10-15
Duur: 2u
Prijs: gratis

Rouw bij ouderen: aanvraagformulierKlik hier

Veerkracht

Zowel je goed in je vel voelen als sterk in je schoenen staan, kan je aanleren.‘NokNok’ biedt aan de geestelijke gezondheid van jongeren van 12 tot en met 16 jaar te bevorderen.

Omschrijving
‘Noknok’ bestaat uit:
- een online tool voor jongeren om een sterker mentaal evenwicht te vinden. Jongeren kunnen online 'aankloppen' met vragen over geestelijke gezondheid. Zij kunnen ook hun eigen verhalen delen en tips vinden om zelf hun veerkracht en welbevinden te verhogen. Ze vinden er ook antwoorden op hun meest prangende vragen.
- ‘Vind ik leuk box’ is eigenlijk een echte doe-koffer. Door een dobbelsteen te gooien, maak je zes maal kans op een plezierige opdracht of nieuwe uitdagingen, vrienden maken … alles om je goed in je vel te voelen.
Tijdens deze workshop maak je uitvoerig kennis met ‘Noknok’. Waaruit bestaan de gehanteerde methodieken? Welke instrumenten zijn er aan gekoppeld? Hoe kan je ermee aan de slag gaan? Na een theoretische inleiding gaan de deelnemers zelf aan het werk met ‘Noknok'. Voor meer info: www.noknok.be

Doelgroep: (semi)-professionelen of vrijwilligers zoals jeugdleiders, jeugdwerkers … die meer willen weten over ‘Noknok’ en met hun cliënteel, leden willen werken rond geestelijk welzijn.

Opmerkingen
Nodig: 
- beamer, computer, internet om de website te overlopen
- een tafel om de inhoud van de vind-ik-leukbox te demonstreren
- stoelen voor de deelnemers (vb. opstelling in halve cirkel zonder tafels indien men een spel wil spelen uit de vind-ik-leukbox)

Indien u niet voldoet aan de criteria opgelegd door de stad Gent kan u steeds contact opnemen met de aanbieder van deze workshop. Zij helpen u verder. De aanbieder van deze workshop is: Logo Gezond vzw,telefoonnummer: 09 235 74 21, email: ciska.vandereyken@gezondplus.be

Aantal deelnemers: 10-20
Duur: 2u
Prijs: gratis

Klik hier voor het aanvraagformulierFormulier

Doelgroep mensen in armoede

Veerkracht

In 3 praatsessies gaan we aan de slag met een vaste groep mensen rond hun draagkracht en draaglast. Om comfortabel te zitten, heb je immers 4 stevige poten nodig aan je stoel. De Goed Gevoel Stoel-methodiek is speciaal ontwikkeld voor mensen in armoede. 

Omschrijving
1 op 7 inwoners van ons land vecht dagelijks om te overleven. Ze hebben problemen rond geld, gezondheid, opvoeding, erbij horen, werk vinden, goed wonen …  Als je zoveel zorgen hebt, klinkt ‘Fit in je hoofd, goed in je vel’ wel heel veraf  en heeft ze zelfs een holle weerklank. Af en toe eens even een goed gevoel, dat ken je wel. Maar dat is meestal ook even snel weer weg. Daarom is er de 'Goed-Gevoel-Stoel'. Een toffe manier om met lotgenoten aan je eigen mentale veerkracht te werken. In drie praatsessies leren de deelnemers elkaar hoe je dat goed gevoel langer kan vasthouden vanbinnen en er langer van te genieten. Je kan zoiets leren, zeker als je dit in een groep kan doen. Deze 'Goed-Gevoel-Stoel' helpt je daarbij!

Opmerkingen
Nood aan beamer en computer. De aanwezigheid vrijwilliger/medewerker van uw organisatie bij de sessies is vereist (die de goed-gevoel-acties achteraf verder begeleidt).
Indien u niet voldoet aan de criteria opgelegd door de stad Gent kan u steeds contact opnemen met de aanbieder van deze workshop. Zij helpen u verder. De aanbieder van deze workshop is: Logo Gezond vzw, telefoonnummer: 09 235 74 21, email: ciska.vandereyken@gezondplus.be

Aantal deelnemers: 8-12
Duur: 3 sessies van 1,5u
Prijs: gratis

Baas over jezelf met de Goed Gevoel stoel: klik hier !Aanvraagformulier

 

Angst

Deze infosessie leert hoe je je probleem stap voor stap kunt aanpakken. Elke stap binnen het ontstaan van een probleem, gepaard gaande met angst, wordt onder de loep genomen.

Omschrijving
Deze geanimeerde infosessie wordt gegeven door Bart De Saeger, klinisch psycholoog – gedragstherapeut en coördinator Vlaams angstcentrum en Peter Lambert, acteur.
Tijdens deze infosessie illustreren Bart De Saeger en Peter Lambert op bijzondere wijze hoe angsten ontstaan, wat angsten met je doen, maar vooral hoe je ze kunt overwinnen.

Opmerkingen
Deze lezing is bedoeld om voor een grote groep mensen te organiseren. 
Voldoet u niet aan de criteria opgelegd door de stad Gent, kan u zich nog steeds wenden naar CM Midden Vlaanderen om alsnog de prijzen en voorwaarden te kennen om te kunnen deelnemen aan dit aanbod. U kan hen bereiken via: gezondheidspromotie.mvl@cm.be

Aantal deelnemers: 50-100
Duur: 2u
Prijs: gratis

Angsten overwinnen: aanvraagformulierKlik hier