Erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking

Organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan kwetsbare Gentenaren kunnen een erkenning en eventueel een werkingssubsidie aanvragen.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De Stad Gent wil de werking van instellingen en verenigingen ondersteunen om via hen kwetsbare inwoners van Gent te helpen om zo lang en kwalitatief mogelijk zelfstandig en in de thuissituatie te leven. Het stadsbestuur wil ook de sociale inclusie, emancipatie en de toegang tot sociale grondrechten van personen met een beperking bevorderen.

In het kader van dit reglement uit de Stad Gent, aan de hand van een erkenning, zijn waardering voor, en biedt het stadsbestuur ondersteuning aan, instellingen en verenigingen die zorg en ondersteuning bieden aan kwetsbare Gentenaren en zelforganisaties van personen met een beperking.

Gentse zelfhulpgroepen, diensten en zelforganisaties van personen met een beperking die hoofdzakelijk werken met vrijwilligers kunnen bijkomend een werkingssubsidie ontvangen.

Voorwaarden

De aanvraag tot een erkenning en eventuele bijkomende werkingssubsidie gebeurt aan de hand van het aanvraagformulier.

Wat hiervoor de procedure is, welke organisatie in aanmerking komt en welke informatie dient te worden bezorgd, kan worden nagelezen in het reglement.

Benodigdheden

Een organisatie die voor de eerste maal een aanvraag tot erkenning indient kan dit gedurende het ganse jaar en dit aan de hand van het aanvraagformulier. Bij het ingevulde aanvraagformulier dient voor de aanvraag beperkte documentatie over de werking en organisatie van de dienst of vereniging te worden gevoegd.

Een organisatie die al langer erkend is, kan deze jaarlijkse erkenning eenvoudig herhalen. Wanneer men als erkende organisatie een werkingssubsidie wil aanvragen kan dit tegen 31 mei aan de hand van het aanvraagformulier. Ook hier dient beperkte documentatie bij de aanvraag te worden toegevoegd.

Eén van de beleidsaccenten waarvoor een organisatie in het geval van een werkingssubsidie een extra subsidieschijf kan aanvragen zijn acties die bijdragen aan de toegang tot sociale grondrechten. 

Procedure

Meer info hierover vraagt u aan via:
welzijnengelijkekansen@ stad.gent

Vul het downloadbare formulier in

Aanvragen erkenning DOCX (53.51 KB)

Vul het downloadbare formulier in

Aanvragen erkenning en subsidie DOCX (59.01 KB)