Erkenning als gezondheidsvereniging

Een Gentse gezondheidsorganisatie kan een aanvraag indienen om erkend te worden als Gentse gezondheidsvereniging.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Een Gentse gezondheidsorganisatie kan een aanvraag indienen om erkend te worden als Gentse gezondheidsvereniging.

Als erkende vereniging kan u goedkoper lokalen huren die de Stad Gent ter beschikking stelt, en ook goedkoper materiaal uitlenen bij de stedelijke uitleendiensten.

De erkenning is geldig voor 5 jaar en gaat in op de dag dat het college van burgemeester en schepenen de vereniging erkent. De voorwaarden om erkend te worden, staan beschreven in het reglement.

Voorwaarden

Een aanvraag kan ingediend worden door een vereniging zonder winstgevend oogmerk (v.z.w.) of een feitelijke vereniging, waarvan de natuurlijke persoon die als verantwoordelijke optreedt is ingeschreven in Gent. Het grootste deel van de activiteiten van de vereniging vinden plaats binnen een Gentse context of zijn bestemd voor een Gents publiek.

Procedure

Het reglement en het aanvraagformulier voor de erkenning kan u op deze pagina downloaden.
Aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden.

U vult het aanvraagformulier in en bezorgt het aan de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen :

  • Ofwel per post op het adres: college van burgemeester en schepenen, tav Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, Botermarkt 1, 9000 Gent.
  • Ofwel persoonlijk afgegeven tegen ontvangstbewijs in het stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.
  • Ofwel per e-mail naar gezondheid@stad.gent

Vul het downloadbare formulier in

Aanvragen erkenning DOCX (51.49 KB)