Werkingstoelage speelpleinwerkingen

Iedere erkende jeugdvereniging ontvangt jaarlijks een toelage, gebaseerd op de werking. De berekening is afhankelijk van de werksoort.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Erkende speelpleinwerkingen ontvangen een toelage gebaseerd op:

 • aantal dagen werking;
 • aantal aanwezige kinderen;
 • aantal ingezette gekwalificeerde animatoren;
 • specifieke acties met de werking.

De berekening van de toelage is redelijk complex. De details van de toelagen vind je in het bijhorende reglement.

Een speelplein moet minimum 25 dagen werking hebben, en een gemiddelde van minimaal 15 kinderen per dag.

Voorwaarden

Net zoals andere erkende jeugdverenigingen moeten de speelpleinen een werkingsverslag opmaken, maar bij hen is dat een volledige kalender met alle dagen werking erop, het aantal aanwezige kinderen en de ingezette animatoren.

Op basis van dit verslag wordt de toelage berekend, met volgende onderdelen:

 • een basistoelage als ze voldoen aan de voorwaarden voor speelpleinwerkingen;
 • een deelnemerstoelage: aantal kinderen aanwezig per dag;
 • een animatorentoelage: gebaseerd op het aantal ingezette animatoren ten opzichte van het aantal aanwezige kinderen;
 • specifieke toelagen voor acties omschreven in het reglement.

Bedrag

 • Een basistoelage van 27 euro per dagdeel activiteitenaanbod. Indien de werking gratis is ontvangt men 54 euro per dagdeel.
 • Een deelnemerstoelage van 20 euro per dagdeel voor iedere begonnen schijf van 10 deelnemers.
 • Een toelage voor de begeleiding: per gekwalificeerd animator ontvangt de werking een geldelijke tussenkomst van 10 euro per dagdeel.
 • Voor het bepalen van de deelnemerstoelage en de toelage voor begeleiding wordt een kind of jongere met een matige tot ernstige mentale, visuele of fysieke beperking die specifieke begeleiding vereist als 3 deelnemers gerekend.

Specifieke toelagen:

 • Jaarwerking: speelpleinwerkingen die een jaarwerking ontplooien voor de animatoren ontvangen 50 euro per activiteit met minimum 10 deelnemers..
 • spelinfrastructuur: een speelpleinwerking die investeert in een avontuurlijk extra speelterrein kan tot maximaal 500 euro ontvangen.
 • Mobiele speelpleinwerking: een speelpleinwerking die naast de eigen werking experimenteert met een mobiele speelpleinwerking ontvangt een toelage van 250 euro per 5 dagdelen.
 • Opendeurdagen: als de speelpleinwerking een opendeurdag organiseert voor de buurt en/of de ouders van de werking ontvangt deze hiervoor een toelage van 250 euro per opendeurdag.