Werkingstoelage jeugdbeweging

Iedere jeugdbeweging krijgt jaarlijks een werkingstoelage.

Inhoud

Waar gaat het over?

Erkende jeugdbewegingen krijgen jaarlijks een werkingstoelage, gebaseerd op de erkenning, het aantal leden en de doelgroep.

Wat zijn de voorwaarden?

De vereniging moet erkend zijn als jeugdbeweging om deze toelage te ontvangen. Meer informatie over erkenning vind je hier.

Hoeveel kost het?

Jeugdbewegingen

In eerste instantie wordt aan iedere erkende jeugdbeweging een basistoelage toegekend. Verder krijg die per schijf van 25 leden een extra ledentoelage.

 • De basistoelage bedraagt in het werkingsjaar 2019/2020 1.197 euro.
 • De ledentoelage bedraagt in het werkingsjaar 2019/202 182 euro.

Op basis van de doelgroep kan je een extra 'toegankelijkheidstoelage' krijgen:

Deze toelage biedt financiële ondersteuning voor de vereniging als groep voor hun effectief bereik van

 • ofwel kinderen en jongeren uit financieel minder draagkrachtige gezinnen
 • ofwel kinderen en jongeren met matige tot ernstige mentale, visuele of fysieke beperking die specifieke begeleiding vereist

en stimuleert hiermee de drempelverlagende acties van de vereniging om bovenstaande doelgroepen te bereiken

Het jeugdwerkinitiatief dient in voldoende mate beoogde groep(en) te bereiken

 • ofwel een minimaal aantal of aandeel kinderen en jongeren uit financieel minder draagkrachtige gezinnen, zijnde
  • minstens 20 kinderen en jongeren
  • of minstens 20% van het totale ledenaantal
 • ofwel een minimaal aantal of aandeel kinderen en jongeren met een matige tot ernstige mentale, visuele of fysieke beperking, zijnde
  • minstens 10 kinderen en jongeren
  • of minstens 10% van het totale ledenaantal

Deze toelagen worden jaarlijks geïndexeerd.

Wat heb ik nodig?

Het werkingsverslag moet jaarlijks ingediend worden.