Online tools voor jouw jeugdvereniging

Als erkend jeugdwerkinitiatief krijg je een online verenigingsportaal plus toegang tot webforms voor steunaanvragen en andere online tools.

Overzicht van online tools voor lokaal jeugdwerk

Er bestaan al heel wat online diensten voor startende en erkende jeugdverenigingen. Deze webforms en andere tools maken het je makkelijker om subsidies, materiële steun of inhoudelijk steun te krijgen.

Maak je eigen verenigingsportaal aan via Mijn Gent

Via een Mijn Gentprofiel kan je als jeugdwerkverantwoordelijke een persoonlijke account aanmaken op de website van de Stad Gent. Hiermee krijg je makkelijker toegang tot een aantal aanvragen en diensten van de Stad. Zoals inschrijving op digitale nieuwsbrieven, sportkampen of deeltijds kunstonderwijs en reservatie van sportzalen.

Wat kan je doen op jouw verenigingsportaal?

Als verantwoordelijke van de vereniging kan je je eigen verenigingsgegevens inkijken en aanpassen:

 • Gegevens van de eigen vereniging inkijken en aanpassen
 • Fiscale attesten aanmaken voor de ouders van leden of deelnemers
 • Erkenningsattest downloaden
 • Verenigingsdocumenten (bv. verzekeringen, huurcontracten) online bundelen

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

In jouw verenigingsportaal zijn gegevens beschikbaar die afkomstig zijn uit het jaarlijks werkingsverslag van jouw vereniging of eerder uitgewisselde informatie met de Jeugddienst:

 • Algemene organisatiegegevens: naam, adres, telefoon/gsm, organisatiemail, website, facebook,
 • Financiele gegevens: IBAN, verantwoordelijke voor rekeningnummer, organisatiestructuur, koepel
 • Erkenningsgegevens: huidige erkenning
 • Huidige contactpersonen: werkings-, correspondentie-, jeugdraad-, financieel verantwoordelijke (en hun contactgegevens)
 • De vrijetijdsactiviteit(en): omschrijving van het aanbod
 • De infrastructuurovereenkomsten
 • Beschikbare documenten van de vereniging: bijvoorbeeld polissen (verzekering BA&O, brandverzekering), betalingsbewijzen verzekering, huur- of gebruiksovereenkomsten voor jeugdwerklokaal en brandweerverslagen

Enkel de verenigingsverantwoordelijken zelf en de jeugddienst hebben toegang. Een deel van de algemene organisatiegegevens en de info over de vrijetijdsactiviteiten stroomt wel door naar de Hobbyzoeker. Zodat ouders makkelijk het vrijetijdsaanbod in de stad kunnen vinden. In het verenigingsportaal wordt met een icoontje (een oog) duidelijk aangegeven welke gegevens doorstromen naar de online hobbyzoeker.

Waarom is een online verenigingsportaal belangrijk?

Zowel voor jouw vereniging, de jeugddienst en de Gentenaar die op zoek is naar vrijetijdsinformatie, is het van belang dat de meest recente informatie van jouw vereniging beschikbaar is. Op die manier verloopt de communicatie met jouw vereniging steeds via de meeste recente kanalen en kan de ondersteuning op maat van jouw vereniging optimaal verlopen.