Werkingssubsidies voor jeugdwerk

Wat zijn de werkingssubsidies voor het werkjaar 2020-2021? Je krijgt een overzicht van de toelages voor de verschillende types jeugdwerk.

Toelagen voor 2021

Het subsidiebedrag voor jouw vereniging berekenen we op basis van het ingediende werkingsverslag 2020-2021 in september 2021. Na berekening en goedkeuring betalen we deze subsidies uit in het najaar van 2021. Dit zijn de toelagen voor het werkjaar 2020/2021. Deze zijn dus geldig voor het schooljaar september 2020 tot en met augustus 2021

Activiteitenwerking

basissubsidie

1750 euro

 

leden-subsidie: 50-99 leden

400 euro

 

leden-subsidie: 100 of meer leden

800 euro

     
Open werking

basissubsidie

1750 euro

 

40-79 openingsmomenten

400 euro

 

80 of meer openingsmomenten

800 euro

     
Toegankelijkheidssubsidie

financiële ondersteuning i.v.m. toegankelijkheid met een maximum van 1431 euro per jeugdwerkinitiatief

71euro per lid

     

Stimulanssubsidie (per jaar max. 2 vormen)

Verschillende vormen: buurtgericht samenwerken/uitwisseling duurzaamheid, gedeeld ruimtegebruik

250 euro per vorm

     

Speelpleinwerking

basistoelage

34 euro

 

10 deelnemers

23 euro

 

gekwalificeerde animatoren

11 euro

 

niet-gekwalificeerde animatoren

6 euro

     

Vakantiekampen

50 leden

635 euro

 

70 leden

807 euro

 

90 leden

980 euro

 

110 leden

1206 euro

Deze bedragen - met uitzondering van de stimulanssubsidie - worden jaarlijks verhoogd met 0.85%

Werkingssubsidie voor een activiteitenwerking

Is jouw vereniging een activiteitenwerking? - Jullie doen regelmatig activiteiten met een vaste groep kinderen en/of jongeren. (vroeger: jeugd of jongerenbeweging of atelierwerking).

Komt jouw vereniging in aanmerking voor een subsidie als activiteitenwerking? Dan heb je recht op een jaarlijkse basissubsidie van 1750 euro. Voor grote groepen wordt dit bedrag aangevuld afhankelijk van het aantal leden. Heb je tussen de 50 en 99 leden dan gaat het om 400 euro, heb je 100 of meer leden, dan is dit 800 euro.

Werkingssubsidie voor een open werking

Is jouw vereniging een open werking? Bij jullie is iedereen welkom, kinderen en jongeren kunnen op het moment zelf beslissen om langs te komen. (vroeger: jeugdhuis, atelierwerking,…)

Komt jouw vereniging in aanmerking voor een subsidie als open werking? Dan heb je recht op een jaarlijkse basissubsidie van 1750 euro.

Zijn jullie vaak open, dan wordt dit bedrag aangevuld afhankelijk van het aantal openingsmomenten. Zijn er tussen de 40 en 79 openingsmomenten per jaar dan gaat het om 400 euro. Heb je 80 of meer openingsmomenten, dan gaat het om 800 euro.

Toegankelijkheidssubsidie voor jeugdwerk

Maakt jouw Open werking of Activiteitenwerking extra kosten om jeugdwerk toegankelijker te maken voor kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen of kinderen met een beperking? Dan kan je hiervoor een extra financiële ondersteuning krijgen van 71 euro per lid, voor maximaal € 1.431 euro per jaar.

Stimulanssubsidie

Je krijgt als Open werking of als Activiteitenwerking  extra subsidie als je inzet op deze thema’s: 

    • Buurtgericht samenwerken en/ of uitwisseling : Organiseer je wijkgebonden, interculturele, intergenerationele activiteiten? Of nemen jullie deel aan een internationaal of interregionale uitwisselingsprojecten om de blik van jullie vereniging te verruimen ?
    • Duurzaamheid: Jullie doen activiteiten of projecten die bijdragen tot een beter leefmilieu of die de ecologische voetafdruk verminderen.
    • Gedeeld ruimtegebruik : jullie lokalen kunnen gebruikt worden door andere verenigingen, bijvoorbeeld als repetitieruimte, creamogelijkheden, gebruik internet/computers …

Werkingstoelage speelpleinwerkingen

Erkende speelpleinwerkingen ontvangen een toelage gebaseerd op:

  • Aantal dagen werking
  • Aantal aanwezige kinderen
  • Aantal ingezette gekwalificeerde animatoren
  • Specifieke acties met de werking

Een speelplein moet minimaal 25 dagen werking hebben, en een gemiddelde van minimaal 15 kinderen per dag.