Subsidies voor jeugdwerkinitiatieven

Overzicht van subsidies voor startende verenigingen, voor werking van bestaande verenigingen, voor werken aan je lokaal en fiscale attesten.

Alles Kan

Je hebt een zot wijs idee? Maar je weet nog niet hoe je het allemaal gaat aanpakken? Don’t worry, (bijna) Alles Kan! Wij helpen je met centen én begeleiding. Alles Kan steunt allerlei projecten. Cultureel, sportief, artistiek, sociaal of educatief. Benieuwd of jouw project 3000 euro kan binnenhalen? Check je idee op de website.

Subsidie experimentele jeugdinitiatieven

Als je minstens 8 keer per jaar een event organiseert voor en door jongeren, kan je een subsidie krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een filmclub, fotoworkshop of muziekstudio. De eenmalige startsubsidie en de jaarlijkse werkingssubsidie bedragen telkens 630 euro (subsidiebedrag in 2020, dit wordt verder jaarlijks aangepast op basis van de gezondheidsindex).

Startsubsidie voor jeugdwerkinitiatieven

Start je een nieuw jeugdwerkinitiatief op? Dan kom je misschien in aanmerking voor een eenmalige startsubsidie. Daarvoor moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.

In 2021 bedraagt de startsubsidie € 3000.

Basissubsidie voor jeugdwerkinitiatieven

Als activiteitenwerking of open werking kan je een basissubsidie aanvragen van 1750 euro per jaar. Afhankelijk van het aantal deelnemers en/of openingsmomenten kan deze subsidie nog hoger liggen. Ook speelpleinwerkingen en vakantiekampinitiatieven kunnen een basissubsidie aanvragen. Lees hier meer.

Subsidies voor jeugdlokalen

Subsidie voor kleine aankopen en werken

Als je een erkende en gesubsidieerde Gentse jeugdvereniging bent, kan je subsidie krijgen voor werken en aankopen voor jouw lokaal of terrein. Ook het duurzamer en veiliger maken tellen mee. De kosten van de werken krijg je voor 100% terugbetaald (binnen de voorwaarden van het reglement), met een maximum van € 1.700 per kalenderjaar.

Investeringssubsidie voor zware werken 

Plan je zware werken aan jouw huidige lokaal of speelterrein? Wil je een nieuwbouw of bijbouw realiseren? Als erkend en gesubsidieerd eerstelijns jeugdwerkinitiatief kan je in aanmerking komen voor een stevige investeringssubsidie. In totaal kan je maximaal € 115.000 krijgen over 9 jaar, voor 1 infrastructuur. 

Huursubsidie in geval van overmacht 

Kan je door overmacht tijdelijk niet meer in je lokalen? Dan kan je als erkende en gesubsidieerde jeugdvereniging een huursubsidie krijgen van maximaal € 500 per maand.

Karweidienst voor jeugdverenigingen

Moet je kleine herstellingswerken uitvoeren aan je lokalen? Als erkende en gesubsidieerde jeugdvereniging kan je een beroep doen op de karweidienst van de Stad Gent. 

Wanneer vraag je je subsidies aan?

Als jeugdvereniging kan je op heel wat ondersteuning rekenen. In dit handig overzicht vind je de belangrijkste deadlines terug.

Handig overzicht van alle ondersteuning en subsidies voor je jeugdwerk?

In deze folder vind je een uitgebreid overzicht van de verschillende subsidies en ondersteuning.

Bekijk de folder PDF (2.44 MB)