Terugbetaling Kadervorming

Jouw cursus als (hoofd)animator of jouw vorming als leiding wordt gedeeltelijk terugbetaald door de Jeugddienst.

Inhoud

Waar gaat het over?

De Jeugddienst betaalt een deel van de cursuskost voor (hoofd)animatoren of leiding van Gentse jeugdwerkinitiatieven terug.

Wat zijn de voorwaarden?

De terugbetaling van (een deel van) het inschrijvingsgeld voor de gevolgde kadervorming/cursus kan enkel worden aangevraagd door:

 • Een jongere die begeleider is van een erkend Gents jeugdwerkinitiatief of een Gents stedelijk jeugdwerkinitiatief en die een vorming heeft gevolgd en betaald.
 • Een plaatselijk jeugdwerkinitiatief dat de kosten voor de externe vorming van zijn begeleiders heeft betaald.
 • Een plaatselijk jeugdwerkinitiatief dat zelf (interne) vorming organiseert voor zijn begeleiders en hiervoor een lesgever of vormingsorganisatie heeft betaald.

Sommige vormingen komen niet in aanmerking zoals:

 • Vormingen waarbij de eigen begeleiders of leden lesgever zijn.
 • Vormingen georganiseerd voor beroepskrachten.

Hoeveel kost het?

 • Het totale bedrag (max. 80 euro) overschrijdt de kostprijs van de cursus niet.
 • Op jaarbasis kan het bedrag niet hoger zijn dan 160 euro.
 • Voor een gevolgde kadervorming/cursus krijg je 6 euro per dagdeel terugbetaald met een maximum van drie dagdelen per dag. Een dagdeel is een voormiddag, een namiddag of een avond. LET OP! De cursussen om een attest als animator, hoofdanimator, instructor en hoofdinstructeur bedragen maximum 12 dagdelen.
 • Indien subsidie aangevraagd wordt door een erkend plaatselijk jeugdwerkinitiatief voor vorming die het initiatief zelf heeft georganiseerd en waarvoor het initiatief een externe lesgever of vormingsorganisatie heeft betaald, kan de subsidie nooit hoger zijn dan 100% van de vormingskost (inclusief vervoerskosten, nutsvoorzieningen, huur en materiaal), na aftrek van de eventuele bijdrage betaald door de deelnemers, met een maximum van 6 euro per dagdeel per deelnemer.

Opgelet

Als een plaatselijk jeugdwerkinitiatief vorming organiseert en inschrijvingsgeld vraagt aan de cursisten, dan mag het gevraagde inschrijvingsgeld en de ontvangen terugbetaling niet hoger zijn dan de kost van de lesgever.

Wat heb ik nodig?

Indien de aanvraag gebeurt door de cursist:

 • Het aanvraagformulier
 • Een deelnameattest.
 • Een betalingsbewijs van de deelnemer.
 • Het bewijs van lidmaatschap bij een erkend Gents jeugdwerkinitiatief.

Indien de aanvraag gebeurt door het erkende jeugdwerkinitiatief:

 • Het aanvraagformulier
 • Een overzicht van de verschillende deelnemers en hun adres.
 • Een kopie van de deelnameattesten.
 • De betalingsbewijzen van het inschrijvingsgeld van de verschillende deelnemers.

Welke stappen zijn er?

Je vult het aanvraagformulier in en bezorgt het samen met de nodige documenten aan de Jeugddienst

LET OP! De aanvraagperiode hangt af van de periode van je cursus:

 • De cursus vindt plaats tussen 1 oktober en 31 maart: Dien je aanvraag in voor 30 april.
 • De cursus vindt plaats tussen 1 april en 30 september: Dien je aanvraag in voor 30 oktober.

Zijn er uitzonderingen?

Niet van Gent, maar wil je toch eens polsen of dit ook voor jou kan? Breng dan samen met je aanvraagformulier een bewijs mee dat er binnen jouw stad of gemeente geen terugbetaling mogelijk is voor de gevolgde kadervorming.

Regelgeving

Subsidiereglement betreffende de terugbetaling van kadervorming in het jeugdwerk