Jouw gedacht!

Alles over de jeugdraad, Thuis in 't Stadhuis en hoe je een verzoekschrift indient. Of heb je een vraag aan de burgemeester? Stel hem hier!

Jeugdraad

Kritisch, rad van tong en tussen 16 en 30 jaar? Heb je bovendien een mening over Gent? Dan ben jij de geknipte persoon voor de jeugdraad.

De Jeugdraad is het "onafhankelijk adviesorgaan" voor kinderen en jongeren van de stad. Dat betekent dat de Jeugdraad ook advies geeft aan het stadsbestuur over wat beter of anders kan in het voordeel van de jeugd.

Ze bestaat uit een groep jongeren die maandelijks samenkomt om samen na te denken over hoe het stadsbestuur de Gentse jeugd moet ondersteunen. Daarnaast organiseert de Jeugdraad acties en informeert andere jongeren over het Gentse beleid.

Ontdek waarmee de jeugdraad bezig is, hoe deze is samengesteld en blijf op de hoogte van de acties.

Thuis in 't Stadhuis

Via het project Thuis in ’t Stadhuis kunnen leerlingen van de derde graad van Gentse basisscholen kennismaken met de werking van het Gentse stadsbestuur. Bovendien krijgen de leerlingen de kans om eigen voorstellen en ideeën door te geven aan het Gentse stadsbestuur.

Hoe werkt een stadsbestuur?

Het is niet vanzelfsprekend om te vragen aan kinderen wat zij vinden van het beleid in hun stad. Het is voor hen behoorlijk lastig om mee te praten over iets waarin ze niet ‘thuis’ zijn.Daarom is het geven van informatie, ook over minder evidente zaken, heel belangrijk. Politiek, beleid en bestuur zijn termen die op het eerste zicht in de leefwereld van volwassenen thuishoren. Toch hebben ook kinderen er belang bij om te weten hoe hun stad bestuurd wordt en waarom bepaalde beslissingen genomen worden. Nog belangrijker is dat ze beseffen dat ze zelf ook een stem hebben in dit beleid.

Wat houdt 'Thuis in 't Stadhuis' in?

‘Thuis in ’t Stadhuis’ zorgt ervoor dat deze thema’s niet langer een ver-van-mijn-bed-show zijn. Het brengt ze een stapje dichter bij de leefwereld van kinderen. 'Thuis in 't Stadhuis bevat 3 onderdelen:

  • Een informatiebundel voor leerkrachten
  • ‘Draakslot’: een interactief spel in het stadhuis
  • ‘Ik heb een idee’: een uitnodiging voor de leerlingen om eigen voorstellen naar het stadsbestuur te formuleren.

Informatiebundel

Leerlingen en leerkrachten kunnen in de klas al aan de slag. Een informatiebundel en bijhorende fotobundel bieden leerkrachten een aantal handvaten aan. De informatiebundel is opgebouwd uit vier thema’s: historiek en weetjes over Gent, democratie en democratisch burgerschap, werking van ons stadsbestuur en participatie.

Draakslot

Nadat de leerlingen de leerstof in de klas hebben verwerkt, kunnen ze deze in het stadhuis uittesten. Daar zit in de kelder immers de Gentse draak opgesloten. Enkel wie voldoende weet over democratie en aanverwante thema’s, kan de code kraken en de draak uit zijn benarde situatie bevrijden.

Ik heb een idee!

De uiteindelijke doelstelling van het project is om kinderen aan het woord te laten. Door hen grondig te informeren, kunnen zij op een doordachte manier voorstellen doen aan het stadsbestuur. De Stad Gent hecht immers veel belang aan de rechten van kinderen. Elk voorstel wordt meegenomen door de Jeugddienst. Op korte termijn wordt het voorstel, dat de klas gekozen heeft, beantwoord. Indien mogelijk wordt samen met de klas bekeken om een project op te starten.

 

Hoe intekenen voor dit project?

Het bezoek en het interactief spel in het stadhuis kan elke donderdagvoormiddag tijdens het schooljaar plaatsvinden. Inschrijven hiervoor dient, bij voorkeur telefonisch, te gebeuren via de Jeugddienst.

De informatiebundel en bijhorende fotobundel kunnen gratis via de Jeugddienst aangevraagd worden.

Een verzoekschrift indienen

In een verzoekschrift vraag je officieel aan de stad om iets te doen of iets te laten. Sinds kort kan elke jongere dit (individueel of in groep) indienen.

Zo zou je bijvoorbeeld kunnen vragen om een extra fuifzaal op te richten of om sporthallen langer open te open. 

Het stadsbestuur kan zich natuurlijk enkel maar uitspreken over iets waarvoor de stad zelf verantwoordelijk is. Zo kan je bijvoorbeeld niet vragen om de leerplicht af te schaffen of de werkloosheidsuitkering te verhogen. Dit zijn immers geen bevoegdheden van de stad.

De jeugddienst verzamelt alle verzoekschriften en volgt het verzoekschrift ook op. Wie vragen of hulp nodig heeft, kan hiervoor bij de jeugddienst terecht.

 

Wie kan een verzoekschrift indienen?

Iedereen vanaf 10 jaar kan een verzoekschrift indienen. Je kan individueel of in groep een verzoekschrift indienen. Anoniem kan je geen verzoekschrift indienen.

 

Wat gebeurt er nadat je het verzoekschrift hebt ingediend?

De jeugddienst kijkt of de stad verantwoordelijk is en of jouw vraag in aanmerking komt. De jeugddienst helpt je ook als er nog dingen ontbreken of onduidelijk zijn.

Daarna wordt jouw voorstel besproken in het stadhuis en kan de stad beslissen om jou uit te nodigen. Dan mag je jouw voorstel zelf komen uitleggen.

Na maximum 3 maand krijg je een officieel antwoord van de stad.

 

Alle details kan je nalezen in het reglement

Vraag voor de burgemeester

Ben jij jonger dan 12 jaar en heb je goede ideeën? Zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? Of zit je met een vraag? 
Dan kan je een vraag stellen aan de burgemeester en de schepen van Jeugd. Zij zullen met veel plezier antwoorden.