Werkingstoelagen jeugdwerk per werksoort

Iedere jeugdvereniging wordt onderverdeeld bij een werksoort, en iedere werksoort heeft zijn reglement voor subsidiëring.