Kampvervoer voor erkende Gentse jeugdverenigingen

Het materiaal voor een kamp of meerdaagse kan, tegen forfaitaire vergoeding, vervoerd worden in een straal van 300 km vanuit Gent.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Erkende Gentse jeugdverenigingen kunnen een aanvraag indienen voor het vervoer van hun kampmateriaal. De vervoerder komt op de afgesproken dag naar het terrein om het materiaal op te halen. De jeugdvereniging zorgt voor voldoende mankracht om het materiaal in te laden.

Op basis van het te vervoeren volume wordt de juiste vrachtwagen gekozen. De firma beschikt over verschillende types vrachtwagens, van camionette tot en met een vrachtwagen met oplegger.

Je kan het allemaal even checken in deze video.

Voorwaarden

Het kampvervoer kan aangevraagd worden:

  • door eerstelijns plaatselijk erkend jeugdwerk;
  • 1 keer per jaar per afdeling;
  • voor een kampperiode van minimum 4 overnachtingen die plaatsvinden tijdens de paas-, zomer- of kerstvakantie;
  • voor kampplaatsen in een straal van 300 km vanuit Gent (stadhuis).
  • de service is niet gratis. Er wordt een minimale forfaitaire bijdrage aangerekend van 1€ per m³ (enkele rit). Dit betekent de bijdrage van de vereniging voor een vrachtwagen van 90m³ heen en terug 180€ kost. Vanaf 2018 krijgt de vereniging geen afzonderlijke factuur meer voor deze bijdrage. Met oog op administratieve vereenvoudiging zal de bijdrage verrekend worden in het subsidiebedrag op het einde van het jaar.

Bedrag

Het vervoer van kampmateriaal wordt via een forfait berekend: 1,00 € per m³ (enkele rit). Dit betekent dat de bijdrage voor de vereniging voor een vrachtwagen van 37 m³ voor een heen-en terugrit 74,00 € kost.

Uitzonderingen

Tijdens feestdagen wordt er niet gereden, tenzij op uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de jeugdbeweging.

Procedure

Vul het aanvraagformulier en een beknopte materiaallijst (aantal m² en maximale lengte van het materiaal) in.

De jeugdbeweging dient een aanvraag in vóór:

  • 1 maart voor kampvervoer tijdens de paasvakantie;
  • 1 mei voor kampvervoer tijdens de zomervakantie;
  • 1 november voor kampvervoer tijdens de kerstvakantie.

Regelgeving

Licht ontvlambare of ontplofbare producten komen niet in aanmerking voor het kampvervoer.

Elke jeugdvereniging kan 1 keer per jaar, per afdeling, kampvervoer aanvragen.

Als de verschillende afdelingen naar een andere kampplaats gaan, kan er per afdeling kampvervoer aangevraagd worden.

Meer info

Met al jouw vragen kan je bij Simon terecht via mail of telefoon 09 269 81 24