Jeugdwelzijnswerk: een verbindend verhaal

Binnenkort ondertekenen partners die verbonden zijn met jeugdwelzijnswerk een overeenkomst waarbij ze zich inzetten om samen te werken.

Charter Jeugdwelzijnswerk 2020

Binnenkort ondertekenen alle partners die verbonden zijn met jeugdwelzijnswerk een overeenkomst waarbij ze zich gaan inzetten om samen te werken. Zo willen ze meer impact hebben op de noden van kwetsbare kinderen en jongeren. Elke organisatie deelt de visie en zal werken volgens de principes.

Het ondertekeningsmoment werd uitgesteld door het uitbreken van de coronacrisis. Een nieuwe datum wordt later gecommuniceerd.

Wil je meer lezen?

De 10 principes van de overeenkomst:

 1. Kinderen en jongeren staan centraal bij alles wat we doen, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.  
   
 2. De volgende vier aandachtspunten moeten samen een verhaal vormen: we bieden alle kinderen en jongeren kansen om zich te ontwikkelen in een vrijetijdsomgeving in groep, we willen kinderen en jongeren zelf een stem geven en nemen deze signalen mee, we willen ook onderwijs, arbeidsmarkt, hulpverlening, cultuur, sport met elkaar in contact brengen en we bieden hulp aan kinderen en jongeren.
   
 3. We zetten in op een goede wisselwerking tussen jeugd- en welzijnswerk. Zo kunnen er kansen gecreëerd worden voor kinderen en jongeren.
   
 4. We willen sociale uitsluiting voorkomen door systemen te veranderen.
   
 5. We vinden het belangrijk dat de medewerkers die zich hier voor inzetten ook een verschillende achtergrond hebben.
   
 6. Cijfers en signalen bepalen welke wijk het meeste aandacht krijgt.
   
 7. We voorzien ook ondersteuning voor de kleinere organisaties en zij zijn ook onze partners.
   
 8. Er is een samenwerking tussen diensten en organisaties door kennis en infrastructuur te delen.
   
 9. We werken samen met welzijn, onderwijs, werk, politie, sport en cultuur.
   
 10. We voorzien een warme plek voor kinderen en jongeren in verschillende wijken, we breiden het aanbod uit en gaan ook naar plaatsen waar kinderen en jongeren aanwezig zijn.