Terugbetaling vorming voor jeugdwerkers

Jouw cursus als (hoofd)animator of jouw vorming als leiding wordt gedeeltelijk terugbetaald door de Jeugddienst.

Beschrijving

Volgde je een cursus om (hoofd)animator te worden? Of ben je al leiding in een Gentse jeugdvereniging en volgde je een extra cursus? Dan betaalt de Jeugddienst een deel van de kosten terug.

Voorwaarden

De terugbetaling van (een deel van) het inschrijvingsgeld voor de gevolgde kadervorming/cursus kan enkel worden aangevraagd door:

 • Een jongere (-26 jaar) die inwoner is van Gent, en lid van een erkend Gents jeugdinitiatief.
 • Een erkend Gents jeugdinitiatief dat de kosten voor de externe vorming van zijn leden heeft betaald.
 • Een erkend Gents jeugdinitiatief dat zelf een vorming organiseert en hiervoor een beroep doet op een externe lesgever of vormingsorganisatie.

Sommige vormingen komen niet in aanmerking zoals:

 • Vormingen waarbij de eigen begeleiders of leden lesgever zijn.
 • Vormingen georganiseerd voor beroepskrachten, dus voor mensen die betaald worden voor het werk dat zij doen.

 

LET OP! De aanvraagperiode hangt af de periode van je cursus:

 • De cursus vindt plaats tussen 1 oktober en 31 maart: Dien je aanvraag in voor 30 april.
 • De cursus vindt plaats tussen 1 april en 30 september: Dien je aanvraag in voor 30 oktober.

Bedrag

Aanvraag ingediend door de jongere of door de vereniging die het inschrijvingsgeld heeft betaald voor zijn leden:

 • Voor een cursus (hoofd)animator of (hoofd)instructeur wordt terugbetaald tot maximum 80 euro.
 • Voor een andere cursus wordt de terugbetaling berekend aan 6 euro per dagdeel. Een dagdeel duurt minstens 2 uur, met een maximum van 3 dagdelen per dag (voormiddag, namiddag en avond)
 • Op jaarbasis kan het bedrag per deelnemer niet hoger zijn dan 160 euro.

Aanvraag ingediend door erkend plaatselijk jeugdwerkinitiatief dat zelf de vorming organiseert met een externe lesgever of vormingsorganisatie:

 • De terugbetaling kan nooit hoger zijn dan 100% van de vormingskost na aftrek van de eventuele bijdrage betaald door de deelnemers. De vormingskost is inclusief vervoerskosten, nutsvoorzieningen, huur en materiaal.
 • De bijdrage betaald door de deelnemers is maximum 6 euro per dagdeel per deelnemer en de som hiervan overschrijdt de kost van de lesgever niet.

Benodigdheden

 • Het aanvraagformulier met de gegevens van de deelnemer én de rekeninghouder.
 • Een deelnameattest van de vorming.
 • Een betalingsbewijs van de deelnemer.
 • Het bewijs van lidmaatschap bij een erkend Gents jeugdinitiatief.

 

 • Als de aanvraag gebeurt door een jongere die geen inwoner is van Gent, maar wel lid van een Gents erkend jeugdinitiatief, wordt ook een bewijs gevraagd dat er geen terugbetaling mogelijk is in de eigen stad of gemeente.
   
 • Als de aanvraag gebeurt door de vereniging die het inschrijvingsgeld van de leden betaald heeft, wordt naast het aanvraagformulier een overzicht gevraagd van de verschillende deelnemers met hun rijksregisternummer, samen met de deelnameattesten en het betalingsbewijs van de inschrijving.
   
 • Als de aanvraag gebeurt door de vereniging die zelf een vorming organiseert, wordt de factuur van de externe lesgever ingediend, samen met een lijst van de deelnemers en bedrag van de bijdrage per deelnemer.

Procedure

Je vult het aanvraagformulier in en bezorgt het met de nodige documenten aan de Jeugddienst. Hou rekening met de juiste aanvraagperiode.

Vul het downloadbare formulier in