Speelstraten - Aanvragen voor 2021 afgerond

Meer ruimte voor de kinderen? Tover jouw straat om tot een speelstraat, in de paasvakantie, zomervakantie of september tussen 14 en 20 uur!

Inhoud

Wat is een speelstraat?

Een speelstraat is voor een bepaalde periode volledig behouden aan spelende kinderen en dat steeds tussen 14 en 20 uur. Doorgaand verkeer is dan verboden. Alleen bewoners die in de straat wonen of er een garage hebben, mogen stapvoets in de speelstraat rijden. Spelende kinderen en ook skaters hebben het statuut van voetganger. Je mag ze dus niet hinderen of in gevaar brengen.

De speelstraten zijn er voor de lokale buurtbewoners. De speelstraten zijn geen opvang.

  Wanneer kan je een speelstraat organiseren?

  Je kan gratis een speelstraat organiseren in de paasvakantie, in de zomervakantie en in september. Een speelstraat-aanvraag voor de Buitenspeeldag is niet meer mogelijk via deze weg. We geven jullie meer informatie begin februari. 

  Wanneer moet je aanvraag binnen zijn?

  • Paasvakantie: vóór 20 januari 
  • Zomervakantie & september: vóór 20 maart

  Kan mijn straat speelstraat worden? 

  • Je straat moet een woonstraat zijn
  • Met een snelheidsbeperking van 50 km/uur
  • Er is geen belangrijk doorgaand verkeer
  • Er rijdt geen openbaar vervoer door de straat
  • Omliggende straten moeten bereikbaar blijven
  • 67% van de bewoners gaat akkoord met de speelstraat
  • Minimaal 3 buurtbewoners nemen als peter of meter de verantwoordelijkheid over de speelstraten. Zij zijn het aanspreekpunt voor de stad en voor de buurtbewoners

  Wat zijn de spelregels in een speelstraat?

  Een speelstraat is voor een bepaalde periode volledig behouden aan spelende kinderen en dat steeds tussen 14 en 20 uur. Doorgaand verkeer is dan verboden. Alleen bewoners die in de straat wonen of er een garage hebben, mogen stapvoets in de speelstraat rijden. Spelende kinderen en ook skaters hebben het statuut van voetganger. Je mag ze dus niet hinderen of in gevaar brengen.

  We zetten de belangrijkste spelregels voor je op een rij:

  • De Stad Gent levert hekkens om de speelstraat volledig af te sluiten, een verkeersbord ‘Verboden in te rijden’ en een onderbord: 'speelstraat tussen 14 en 20 uur'.
  • Doorgaand verkeer is niet toegelaten. Fietsers of bestuurders die in de speelstraat wonen of er een garage hebben, mogen er wel stapvoets rijden. Hulp- en ordediensten mogen er ook door.
  • In een speelstraat moeten alle andere weggebruikers voorrang verlenen aan voetgangers, skaters en spelende kinderen.
  • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat, al is het voor de kinderen natuurlijk leuker als ze wat meer ruimte krijgen.
  • Wanneer je de speelstraat niet gebruikt, bijvoorbeeld omdat het regent, kan je beslissen om de straat die dag niet af te sluiten.
  • De speelstraat is geen extra kinderopvang. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.
  • Elke speelstraat heeft peters en meters die contactpersoon zijn en dagelijks de speelstraat organiseren.
  • Peters en meters zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

   

    Hoeveel kost het?

    Gratis.

    Benodigdheden

    • Tijdig ingediende aanvraag
    • Minstens drie meters of peters die je aanvraag steunen en samen met jou speelstraatverantwoordelijke worden
    • Positief advies op verkeerstechnisch vlak van het Mobiliteitsbedrijf
    • Voldoende handtekeningen van je buren

    Hoe vraag je een speelstraat aan?

    1. Dien je aanvraagformulier voor de zomervakantie en september in vanaf 21 januari 2021.

    2. Het Mobiliteitsbedrijf checkt of jouw straat in aanmerking komt.

    3. Als je straat in aanmerking komt, zoek je minstens 3 peters of meters die je aanvraag steunen en samen met jou de speelstraatverantwoordelijken willen worden.

    4. Je brengt je buurtbewoners op de hoogte en zamelt handtekeningen in. Ten minste 67% van de bewoners van de toekomstige speelstraat moet akkoord gaan. Deze handtekeningen zijn 1 jaar geldig. Indien minstens 3 meters en /of peters twee opeenvolgende jaren dezelfde blijven, zijn de handtekeningen 2 jaar geldig. Je vroeg een speelstraat aan in de extra aanvraagperiode in mei 2020? Dan moet je sowieso opnieuw handtekeningen verzamelen. Je kan steeds met al je vragen terecht op speelstraten@stad.gent.

    5. Bij het digitaal invullen van de gegevens geef je als peter of meter je akkoord voor de afsprakennota.

    6. Let's play! De speelstraat kan starten in de vooraf bepaalde periode. De Stad Gent levert de verkeerssignalisatie en op aanvraag ook spelmateriaal.

     

    Meer weten? 

    Bekijk het reglement van de speelstraat.

    Regelgeving

    Reglement voor de inrichting van speelstraten

    Veelgestelde vragen

    Hoe weet ik of en wanneer er een speelstraat in mijn straat wordt georganiseerd?

    Iedereen die in een speelstraat woont, krijgt een bewonersbrief. Op deze brief staat uitgelegd tijdens welke periode je straat een speelstraat is, welke richtlijnen je moet weten en hoe je in contact kunt komen met de meters en peters van je straat.

    Mag ik mijn auto parkeren in de speelstraat?

    Ben je bewoner of garagehouder in de speelstraat?  Dan mag je de speelstraat inrijden – wel heel traag voor de spelende kinderen- om te parkeren. In de speelstraat geldt verder geen parkeerverbod, maar wel een doorrijverbod. Stond je auto dus al geparkeerd in de straat voor de start van de speelstraat, dan kan je daar blijven staan. Uiteraard is het wel erg fijn om je auto ergens anders te parkeren, dan is er meer plaats voor de spelende kinderen

    Kan ik nog met de auto tot aan mijn deur rijden, bijvoorbeeld met boodschappen?

    Geen enkel probleem. Rij wel heel traag, want er zijn spelende kinderen op straat.

    Mag ik als buurtbewoner door een speelstraat rijden?

    Tijdens een speelstraat geldt er een doorrijverbod. Dat wil zeggen dat je niet door de speelstraat mag rijden. Woon je in de straat en wil je in je straat parkeren? Dat kan dat wel.

    Wat met schade aan mijn auto of voorgevel door spelende kinderen?

    Als er schade aan je eigendom (auto, voorgevel…) is door spelende kinderen, spreek je de verantwoordelijke van het kind aan (de ouder, voogd…). Voor dergelijke schade richt je je tot de (familiale) verzekering.

    Ik laat werken uitvoeren aan mijn woning. Mogen de werkmannen tot aan mijn deur komen?

    Hou bij het plannen van de werken zoveel mogelijk rekening met de spelende kinderen. Laat de werkmannen bijvoorbeeld voor 14h komen – voor de start van de speelstraat of buiten de speelstraatmomenten. Kan het echt niet anders? Maak dan afspraken met de meters/peters van je straat.

    Waar kan ik terecht met vragen of klachten over de speelstraat?

    Vragen en klachten kan je mailen naar speelstraten@stad.gent. Je kan telefoneren naar de Jeugddienst op het nummer 09 269 81 10 of jeugddienst@stad.gent

    Wat is de rol van de speelstraatpeters en -meters?

    De meters/peters hebben de speelstraat aangevraagd. Ze kwamen bij de buren langs voor het verzamelen van handtekeningen en bezorgden iedereen een flyer. De meters/peters zijn er om de speelstraat in goede banen te leiden, ze plaatsen de hekkens op straat, organiseren workshops, zijn aanspreekpunt voor je vragen…