Wat is er veranderd bij de reglementswijzigingen in het jeugdwerk?

Erkend worden is eenvoudiger geworden, van 5 naar 2 werksoorten, en meer nieuwigheden.

Kort samengevat

Vroeger kreeg je bij een erkenning als jeugdwerkinitiatief sowieso een werkingssubsidie. Nu wordt het eenvoudiger om een erkenning te krijgen, maar krijg je niet standaard een subsidie. Daarvoor gelden bijkomende voorwaarden. 

Erkenning als jeugdwerkinitiatief

Het wordt makkelijker om een erkend jeugdwerkinitiatief te worden. Organiseer je jaarlijks 10 activiteiten voor of door kinderen en jongeren, met minstens 10 deelnemers? Dan kan je vanaf nu al een erkenning als jeugdwerkinitiatief aanvragen. Als erkende jeugdvereniging kan je genieten van een aantal voordelen. Bijvoorbeeld: gratis of voordelig gebruik van zalen, materialen en vervoer, gratis huisvuilophaling en subsidies voor terugbetaling van vorming in het jeugdwerk. Doe je aanvraag hier.

Subsidie als jeugdwerkinitiatief

Wil je als vereniging ook een start- en basissubsidie ontvangen, dan verwachten we iets meer:

 • Je organiseert minstens 25 activiteiten* per jaar.
 • waarbij minimum 15 deelnemers aanwezig zijn.
 • jullie vereniging is er voor EN door jongeren, grotendeels vrijwillig.

In het vereenvoudigd subsidiereglement wordt gewerkt met 2 nieuwe werksoorten:

 • Een activiteitenwerking (vroeger jeugdbeweging, jongerenwerking, atelierwerking, ander lokaal jeugdwerk):
  • jeugdwerkinitiatieven die op regelmatige basis activiteiten organiseren voor kinderen en/of jongeren en die voornamelijk met een vaste groep ingeschreven leden werkt. 
 • Een open werking (vroeger jeugdhuizen, ander lokaal jeugdwerk):
  • jeugdwerkinitiatieven gericht op ontmoeting waar kinderen en/of jongeren zonder lidmaatschap kunnen participeren aan het aanbod.  Je werkt volgens een instuif concept; iedereen is welkom en kan op het moment zelf beslissen om te komen/ deel te nemen, zonder inschrijving vooraf.

De subsidievoorwaarden voor vakantiekampinitiatieven en speelpleinwerkingen zijn niet aangepast

 * Een meerdaagse activiteit (zoals bv. een kamp of lessenreeks) geldt als 1 activiteit.

  Wat is er nieuw aan het subsidiereglement?

  • De leeftijd voor "jeugd" werd opgetrokken naar 30 jaar (vroeger 26 jaar).
  • Je bent vanaf nu verplicht om met een sociaal tarief te werken. Heb je hier vragen over, aarzel niet ons te contacteren, we helpen graag met het zoeken naar een systeem dat in jullie werking past.
  • De startsubsidie voor nieuwe verenigingen werd opgetrokken naar max. 3000 euro.
  • De jaarlijkse basissubsidie is verhoogd naar 1750 euro per jaar  (basissubsidie = vroeger werkingstoelage) 
  • Je ontvangt niet langer een extra subsidiebedrag per lid/deelnemer, maar een vast bedrag, afhankelijk van de grootte van de groep/het aantal openingsmomenten

  Volledig nieuw zijn de stimulanssubsidies, je krijgt extra subsidie als je het voorbije jaar hebt ingezet op deze thema’s: 

  • Buurtgericht samenwerken en/ of uitwisseling: wijkgebonden, interculturele, intergenerationele activiteiten. Internationaal of interregionale uitwisselingsprojecten om de blik van jullie vereniging te verruimen 
  • Duurzaamheid: Activiteiten of projecten die door het jeugdwerkinitiatief worden georganiseerd en die bijdragen tot een beter leefmilieu of die de ecologische voetafdruk vermindert
  • Gedeeld ruimtegebruik: Het jeugdwerkinitiatief stelt zijn accommodatie (binnenruimte en/of buitenruimte) minstens 20 keer per werkingsjaar open voor jeugd- en/of buurtgerichte activiteiten van andere verenigingen, buiten de eigen werking (repetitieruimte, creamogelijkheden, gebruik internet/computers, …).