Voorstelling boek 'Gentse geschiedenissen ...'

Stadsarcheologie Gent en het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd bundelden hun krachten in een nieuw boek.

Stadsarcheologie Gent en het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd bundelden hun krachten in een nieuw boek waarin het Gentse archeologische en historische verleden centraal staat.

Stadsarcheologie Gent bestaat ruim veertig jaar én haar diensthoofd Marie Christine Laleman gaat op pensioen. Een mooie aanleiding voor een knap boek. Dit boek brengt archeologisch en historisch onderzoek, nieuwe theorieën en niet eerder gepubliceerde onderwerpen over het ruime Gentse verleden samen in een geïllustreerd werk: 'Gentse geschiedenissen ofte, nieuwe historiën uit de oudheid der stad en illustere plaatsen omtrent Gent'.

Enerzijds zijn deze 'Geschiedenissen' een opeenvolging van bijdrages die het chronologische verhaal van de stad toelichten. Anderzijds is in een parallelle verhaallijn de ontwikkeling van de stad geschetst aan de hand van haar specifieke kenmerken, zoals de bewoners, de gebouwen, de gebruikers, ...

De brede variatie aan auteurs, die elk vanuit hun vakgebied bijgedragen hebben, zorgt ervoor dat deze publicatie van een multidisciplinaire insteek getuigt.

Het boek is te koop vanaf woensdag 3 mei 2017 voor 19,50 euro in:

  • De Zwarte Doos, Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge
  • De Stadswinkel, Botermarkt 17A, 9000 Gent
  • De IVA Historische Huizen, Sint-Pietersplein 10, 9000 Gent
  • Het MIAT, Minnemeers 10, 9000 Gent
  • Het STAM, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent