Veiligheidsvoorschriften bij het organiseren van evenementen in functie van coronamaatregelen/covid 19

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn er richtlijnen en protocollen uitgewerkt per sector.

Sportclubs, ambulante handelaars, horeca maar ook heel wat culturele evenementen mogelijk geleidelijk aan terug opstarten. Dit uiteraard mits er rekening gehouden wordt met de nodige veiligheidsvoorschriften.

Per sector en soort activiteit zijn er protocollen met afspraken uitgewerkt.

Gratis coronakits

Om organisatoren van evenementen te ondersteunen, biedt de Stad Gent gratis 'coronakits' aan. Een coronakit komt in vier verschillende formaten en bevat hygiënische benodigdheden en signalisatiemateriaal om een evenement coronaproof te organiseren.

Evenementen vanaf 1 september

De nationale veiligheidsraad heeft beslist dat evenementen tot en met 200 personen (binnenlocaties) en 400 personen (buitenlocaties) mogen georganiseerd worden op voorwaarde dat:

  • iedereen verplicht een mondmasker draagt
  • de organisator de contactgegevens (e-mail of telefoonnummer) van de bezoeker of het huishouden noteert en 14 dagen bijhoudt. Na 14 dagen moeten deze gegevens gewist worden. De gegevens mogen ook enkel gebruikt worden voor contactopsporing (indien nodig) en niet voor marketingdoeleinden.
  • de algemene richtlijnen gevolgd worden (hygiëne, afstand, …)
  • de relevante protocollen gevolgd worden (cultuur, sport, evenementen, …)
  • het evenement een groene score krijgt in het Covid Event Risk Model

Organisatoren moeten in Gent ook een vergunning aanvragen voor het organiseren van een evenement op het openbaar domein en hun evenement melden aan de politie via het meldingsformulier.

Rommelmarkten, buurt- en straatfeesten kunnen tot eind september niet georganiseerd worden. 

 

Covid Event Risk Model/evenementenmatrix

De evenementenmatrix is een eenvoudige vragenlijst die toelaat om een evenement te scannen op het COVID-veiligheidsrisico. Na je scan ontvang je een kleurcode (groen, geel of rood) die de veiligheidsrisico’s uitdrukt.